AMSTERDAM - Job Cohen, oud-burgemeester en voorzitter van het Amsterdamse 4 en 5 mei comité, onthulde 11 mei 2020 om vijf minuten voor elf een natuurstenen gedenkplaat met de namen en leeftijden van 44 slachtoffers die op 11 mei 1940 omkwamen bij een bombardement op het kantoorpand op de Blauwburgwal, net om de hoek van de Herengracht.


Bij dit vergeten bombardement op de binnenstad van Amsterdam op 11 mei 1940 gooide een Duitse bommenwerper om vijf minuten voor elf uur vier bommen van elk 250 kilo op de Blauwburgwal, de hoek Herengracht. Er vielen 44 doden, 79 gewonden en twaalf woningen op de hoek van de Blauwburgwal en de Herengracht lagen in puin.

Het jongste slachtoffer heette Catharina J.M. Heijne (zes jaar), het oudste slachtoffer heette Johannes P.Giacomini (72 jaar). De 85-jarige Nico Schoen, tachtig jaar geleden ooggetuige van het bombardement, legde als eerste bloemen bij de gedenkplaat.

De namen van alle slachtoffers werden teruggevonden dankzij onderzoek van Fred Geukes Foppen, tevens initiatiefnemer van het monument. Hij spoorde nabestaanden van alle omgekomen Amsterdammers op. Hetzelfde gold voor directe familie, maar ook soms voor verre verwanten. Ook werden familieleden van een aantal gewonden opgespoord, evenals van de GGD-arts Bert Bieseman, die als eerste medische hulp verleende en om de hoek op het Singel woonde.

Fred Geukes Foppen maakte een boek over het bombarement, getiteld Bommen op de Blauwburgwal. Bijzondere verhalen over de doden, gewonden en ooggetuigen geven een beeld van de eerste dagen van de oorlog.

Het boek ISBN 978-90-79567-08-9, 114 pagina's, € 14,00 – is verkrijgbaar bij onder meer Boekhandel De Evenaar (Korsjespoortsteeg 2 om de hoek van de gedenkplaat) of rechtstreeks via de uitgever (pm.manasse@quicknet.nl).

De kosten voor de gedenkplaat – circa 10.000 euro – is bijeengebracht dankzij donaties van buurtbewoners en anderen. Buurtbewoners Elsbeth Etty, Paul Haenen en Syp Winia zaten in het comité van aanbeveling van het Buurinitiatief Herdenking Blauwburgwal. De onthulling op 11 mei was vanwege de corona-crisis zonder genodigden en donateurs.

Het is de bedoeling dat er te zijner tijd nog een bijeenkomst wordt georganiseerd in de Dominicuskerk.

Een verslag van de onthulling is gefilmd door Robin Bekker van Lukraak-TV en staat vrijdag 15 mei online: https://vimeo.com/417651912