AMSTERDAM - De boerderij ‘Welgelegen’ met stolpschuur aan de Osdorperweg 70 in het dorp Sloten is aangewezen tot gemeentelijk monument tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 7 februari 2018.

"De boerderij vormt een representatieve, bijzondere en zeldzame illustratie van een boerderij gebouwd ten Zuiden van het IJ in en rond Amsterdam gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw,” aldus de subcommissie aanwijzing Monumenten van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Boerderij ‘Welgelegen’

De Osdorperweg was oorspronkelijk de doorgaande route van Sloten via Osdorp naar Halfweg. De in 1876 in opdracht van de heer Van Haaren gebouwde boerderij met schuur en lag aan de noordelijke rand van de oude dorpskern van Sloten, waarbij het erf oorspronkelijk grensde aan het weiland de Vrije Geer. Door de aanleg in 1953 van de weg ‘Vrije Geer’ ligt de boerderij nu aan een kruising.

De langgerekte boerderij met een rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag met gemetselde gevels op een gecementeerde plint onder een met pannen gedekt zadeldak. Kenmerkend voor de symmetrisch opgezette voorgevel zijn de getoogde strekken van bruin en geel metselwerk boven de vier ramen op de begane grond en boven het getoogde raam met zijlichten in de topgevel, de geschulpte windveren en de eenvoudig gedecoreerde makelaar. De boerderij is grotendeels onveranderd.

Aan de zuidzijde bevindt zich een aangebouwde schuur op rechthoekige plattegrond. De schuur van één bouwlaag onder een met pannen gedekt schilddak, heeft een deels gemetselde en een deels houten gevelafwerking. Het voorste deel van de schuur is in gebruik als woongedeelte. De oorspronkelijke hoge inrijdeur aan de rechterzijde van de voorgevel is deels dichtgemetseld en vervangen door een raam. Ook in de zuidgevel zijn nieuwe ramen aangebracht.

De indeling van de boerderij met een onderkelderd voorhuis, waar zich over het algemeen de belangrijkste kamer bevond, en daarachter het zogenaamde middelhuis voor het dagelijks woongebruik en daarachter de stal van het voerdeeltype voor het vee, is gebaseerd op het Midden-Nederlandse hallehuis. Een type dat over het algemeen ten zuiden van het IJ voorkwam. De aangebouwde schuur is beïnvloed door de Noord-Hollandse stolp, die over het algemeen ten
noorden van het IJ voorkomt. Boerderij ‘Welgelegen’ is een representatief, bijzonder en zeldzaam voorbeeld van een boerderij uit de tweede helft van de 19de eeuw, gebouwd ten zuiden van het IJ.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De commissie hanteert bij de advisering de in de erfgoedverordening vastgestelde selectiecriteria voor monumenten. Zij beoordeelt of een pand, object of complex voor Amsterdam van belang is vanwege de stedenbouwkundige, architectonische en/of cultuurhistorische waarde. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre het object nog gaaf en/of zeldzaam is voor een bepaalde periode of een bepaald (gebouw)type.