AMSTERDAM - Een zwerm vogels licht vanaf vrijdagavond 20 oktober het kruispunt tussen het Thorbecke- en Rembrandtplein op. Bijzondere vogels zijn het: ze vormen een lichtkunstwerk.

De lampjes van het lichtobject zijn zo geprogrammeerd dat er een bewegend patroon zichtbaar wordt: het lijkt op een zwerm vogels. En ook maakt het kunstwerk geluid: u hoort vogels. Met name aan het einde van de uitgaansnacht moet het kunstwerk eraan bijdragen dat het uitgaanspubliek het gevoel krijgt dat de ochtend eraan komt, zodat de mensen het plein rustig verlaten.

Experimenteel licht- en geluidskunstwerk

Het is een experimenteel licht- en geluidskunstwerk om het Rembrandtplein veiliger en gastvrijer te maken. Het kruispunt tussen het Thorbecke- en Rembrandtplein wordt ’s nachts vaak ervaren als een soort niemandsland. De restaurants sluiten rond 01.00 uur, het is donker en er is minder toezicht. Het licht- en geluidskunstwerk maakt het hopelijk wat gezelliger en vooral veiliger. Kunstenaar Herman Kuijer is de maker van het werk. Het lichtkunstwerk blijft een jaar op het Rembrandt- en Thorbeckeplein hangen.

Gastvrij en Veilig Rembrandplein

Door observatie, enquêtes en interviews wordt onderzocht of het kunstwerk van invloed is op de sfeer van het plein. Het kunstwerk kwam tot stand dankzij een samenwerking van de pilot Gastvrij en Veilig Rembrandtplein en het gemeentelijke programma Gedragsbeïnvloeding. Andere maatregelen in de pilot zijn onder andere de inzet van horecahosts, het fietsvrij maken van het plein en het verbeteren van de afvalinzameling.

Programma Gedragsbeïnvloeding

Het programma Gedragsbeïnvloeding heeft als doel inzichten uit de gedragswetenschap toe te passen. Het programma voert in de stad meerdere experimenten uit, op zoek naar innovatieve oplossingen die vervolgens ook op andere plekken kunnen worden toegepast.