AMSTERDAM - Untold gaat in samenwerking met Incluze en Swazoom Welzijn de toegankelijkheid van cultuurparticipatie vergroten voor kinderen, tieners en jongeren uit Amsterdam Zuidoost. De drie stichtingen delen een gezamenlijke visie, dat genoemde doelgroep nog meer betrokken moet worden bij de activiteiten op het gebied van kunst- en cultuur in hun eigen stadsdeel.

Het project "Bijlmer Talent On Stage" wil kinderen en jongeren vanaf 4 jaar de gelegenheid bieden om zich actief deel te nemen aan kunst en cultuuractiviteiten in hun eigen wijk. Door deze activiteiten op verschillende plekken aan te bieden waar de doelgroep aanwezig is, wordt het toegankelijker en laagdrempelig gemaakt.

Untold is een culturele organisatie gericht op tieners, jongeren en volwassenen die bezig willen zijn met o.a. enerzijds kunst en cultuur en anderzijds empowerment. Incluze zijn expertise is het inspireren en aanboren van de eigen regie en kracht van alle burgers zodat zij een actieve bijdragen kunnen leveren aan de samenleving. Swazoom Welzijn heeft een grote doelgroep in deze leeftijdscategorie en weet doormiddel van zijn expertise deze te bereiken.

Deze sterke mix van verschillende disciplines heeft als toegevoegde waarde hebben dat het de samenleving en daarmee vooral kinderen en jongeren actief zal laten deelnemen aan cultuur, creativiteit, innovatie en sociale competenties. Het zal de doelgroep nog meer in hun kracht zetten waardoor de eigen verantwoordelijkheid toeneemt en bijdraagt aan maatschappelijke participatie in het algemeen. Kunst- en cultuurparticipatie verbindt! Het project Bijlmer Talent On Stage is mede mogelijk gemaakt door o.a. het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Bijlmer Talent On Stage vraagt een kleine vergoeding voor het bijwonen van dit evenement. Eventueel kan er een aanvraag worden gedaan bij het Jongerencultuurfonds via Swazoom Welzijn.

Je kunt je aanmelden of informatie aanvragen bij www.untold.nl, www.incluze.nl en www.swazoom.nl.

Mocht u vragen hebben omtrent dit persbericht kunt u contact opnemen met communicatie@swazoom.nl. of aisha@untold.nl