AMSTERDAM - In 2012 heeft stadsdeel Oost besloten om betaald parkeren in te voeren in de openbare ruimte rondom sportparken. Vanaf 1 mei 2017 geldt dit ook voor Sportpark Drieburg in de Watergraafsmeer. Het tarief is 10 cent per uur met een maximale parkeerduur van vier uur.

Nachtelijk parkeerverbod

Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur. Het nachtelijk parkeerverbod tot 06.00 uur dat in 2016 is ingevoerd, blijft nog steeds gelden.

Voor de invoering van het betaald parkeren moest het stadsdeel aanpassingen doen aan de inrichting van de openbare ruimte in de Fizeaustraat en Drie Burgpad. Dit was nodig om duidelijk aan te geven waar wel en niet geparkeerd mag worden.

Parkeervergunning

De parkeervergunning van bewoners is niet geldig in dit gebied en kan ook niet worden aangevraagd. De sport- en tuinverenigingen kunnen als organisatie een parkeervergunning aanvragen. De richtlijnen hiervan zijn terug te vinden op:

Meer informatie over parkeren: www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/