AMSTERDAM - Wat wordt de rol van bewoners en organisaties in het nieuwe bestuurlijk stelsel van Amsterdam? Wat zijn de veranderingen in dit stelsel, dat voorjaar 2018 ingaat? Deze vragen staan centraal op de volgende beeldvormende vergadering van de bestuurscommissie Zuidoost.

Deze keer op donderdag 20 april in Podium ZO, aan Frissenstein 78. Met presentaties, het onderdeel ‘bewoners aan het woord’ en volop ruimte voor het stellen van vragen en deelname aan het gesprek.

Iedereen is van harte welkom.

Ogen en oren van de stad

De bestuurscommissie Zuidoost vergadert sinds 29 september vorig jaar op locatie. Steeds zoveel mogelijk verspreid over het stadsdeel. Bedoeling: bewoners nog meer gelegenheid geven om mee te praten en hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Daarmee geeft de bestuurscommissie invulling aan het begrip ‘ogen en oren van de stad’. Met sessies over actuele thema’s in de buurt en met aandacht voor wat er speelt en leeft.

Wanneer: donderdag 20 april, 19.00 - 21.00 uur
Waar: Podium ZO, Frissenstein 78, Amsterdam