AMSTERDAM - Van 16 mei tot en met 13 juni 2017 lag het conceptplan renovatie en herinrichting Sloterpark (Oostzijde) ter inzage en konden belanghebbenden hierop reageren door het indienen van een inspraakreactie.

In totaal zijn er 216 reacties ingediend. Diverse vragen en opmerkingen uit de inspraakreacties hebben geleid tot aanpassing in het concept inrichtingsplan en het bijbehorende beheerplan Dunning Sloterpark Oost.

Dinsdag 20 februari heeft het dagelijks bestuur het inrichtingsplan en het beheerplan dunning bosvakken Sloterpark Oost besproken en de nota van beantwoording vastgesteld. Zij heeft tot aanpassing van de stukken besloten. De wijzigingen worden op dit moment verwerkt. Naar verwachting worden de aangepaste stukken aanstaande woensdag (28 februari) aan het algemeen bestuur en aan de insprekers gestuurd.