AMSTERDAM - De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO) is voor kinderen in het verkeer een kwetsbare periode. Een nieuwe stap in hun nog prille leven. Ze nemen afscheid van hun vertrouwde schoolomgeving en moeten, vaak op de fiets, een nieuwe route afleggen naar school. Om de kinderen goed voor te bereiden heeft Verkeersplein Amsterdam een Verkeerschallenge bedacht die de leerlingen helpt bij het vinden van een geschikte fietsroute.


De Verkeerschallenge

De brugklassers zullen elke dag toch door de drukke Amsterdamse ochtendspits moeten fietsen om op school te komen. Deze fietsroute is vaak langer dan de route naar de basisschool. Om zich hierop voor te bereiden kunnen ze oefenen in de zomervakantie. Samen met hun ouders/verzorgers kunnen ze de ‘Op weg naar het VO’ Verkeerschallenge uitgaan voeren. In de challenge ligt de bal bij het kind, hij of zij bepaalt de route en de ouders/verzorgers volgen. Onderweg letten zij samen op welke verkeerspunten gevaarlijk zijn en waarom deze plekken gevaarlijk zijn. Op de terugweg fietsen zij samen een andere route en beoordelen zij de voor-/nadelen van deze route. Deze voorbereiding voor leerlingen is nodig. Volgens Well Kömhoff, gedragsonderzoeker van Team Alert, is er vaak sprake van een verdubbeling van het aantal twaalfjarigen op de spoedeisende hulp die daar wegens een ongeluk terecht komen. Oefenen, oefenen, oefenen luidt het devies!

Verkeerseducatie in Amsterdam
Kinderen uit groep 8 worden normaal voorbereid op het Amsterdamse verkeer door het Praktisch Verkeersexamen en het lesproject ‘Op weg naar het VO’ waarin, kinderen samen met begeleiders hun nieuwe fietsroute naar het VO fietsen. Door de corona-maatregelen gaan deze projecten niet door en gaan achtstegroepers minder goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs. Aan het Praktisch Verkeersexamen doet normaal 80% van de Amsterdamse basisscholen mee.

Aan het Op weg naar het VO-lesproject doen 47 scholen mee. Deze projecten hebben als doel om kinderen te beoordelen op hun fietsvaardigheden en hun te laten nadenken over een veilige fietsroute naar hun nieuwe school. Om ondanks de huidige omstandigheden zoveel mogelijk achtstegroepers te bereiken, zijn op zestig scholen in Amsterdam deze Verkeerschallenge uitgedeeld. Andere achtstegroepers kunnen de Verkeerschallenge vinden om de website van Verkeersplein Amsterdam.

Sinds de corona-maatregelen wordt het leerlingen afgeraden om met het openbaar vervoer te reizen. De fiets wordt hierdoor een aantrekkelijk vervoersmiddel. Kinderen die nog weinig fietservaring hebben kunnen oefenen op verschillende fietsparcoursen in de stad Amsterdam. Deze parcoursen staan op de Verkeerplein Amsterdam website.

Verkeersplein Amsterdam is sinds het schooljaar 2014-2015 hét loket voor alle verkeerseducatie op scholen en kinderopvang (0-18 jaar) in de gemeente Amsterdam in opdracht van de gemeente Amsterdam. Door de tijdelijke sluiting van de scholen heeft Verkeersplein Amsterdam, de organisatie voor verkeerseducatie in Amsterdam, een Digitaal Verkeersloket opgezet om leerkrachten en ouders te ondersteunen bij het geven van verkeerslessen. Het verkeersloket biedt informatie, inspiratie en tools om op een speelse en praktische wijze met het verkeer aan de slag te gaan.