AMSTERDAM - Het Verzetsmuseum organiseert in nauwe samenwerking met stichting Kubes en stichting Oren en Ogen tekort speciale tours voor zienden om te ervaren hoe het is om met een visuele beperking een museum te bezoeken. Met een speciale simulatiebril op en een taststok in de hand, worden de bezoekers door een ervaringsdeskundige en een museumdocent in een uur door de tentoonstelling geleid.

Het Verzetsmuseum en toegankelijkheid
Verzetsmuseum Amsterdam heeft zich ten doel gesteld dat blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden het museum zonder begeleiding kunnen bezoeken en een volwaardige museale beleving krijgen aangeboden. In de tijdelijke tentoonstelling Wees Moedig! zijn voor eerstgenoemde groep o.m. speciale audiotours gemaakt, vloermarkeringen geplaatst en voelobjecten in de expositie opgenomen.

Speciale tours voor zienden
Op 19 februari en 19 maart worden bezoekers meegenomen door een ervaringsdeskundige met een visuele beperking en een museumdocent door Wees Moedig!. Het museum creëert hiermee bewustwording en biedt zienden een ervaring hoe je op een non-visuele manier informatie kunt opdoen. Door de kleine groepsgrootte is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Deelnemen
Aan deelname zijn geen extra kosten verbonden. Een regulier ticket voor het museum volstaat, maar aanmelden is noodzakelijk en het aantal plekken is beperkt. Belangstellenden gaan voor meer informatie of om zich aan te melden naar de website van het museum: www.verzetsmuseum.org


Adres Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam