AMSTERDAM - De plannen voor de gebiedstransformatie van de kantorenwijk van Amstel III zijn vastgelegd in de Ontwikkelstrategie, het Ruimtelijk en Programmatisch Ontwikkelperspectief en twee grondexploitaties. Het college van B en W stemde op 31 oktober met deze plannen in. Op 29 november 2017 zou de gemeenteraad hierover een besluit nemen. De behandeling van deze gebiedstransformatieplannen is nu verplaatst naar 21 december 2017.

Tijdens de vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening op 28 november 2017 is afgesproken de besluitvorming door de gemeenteraad uit te stellen tot 21 december 2017. Dit gebeurde als gevolg van nader in te dienen moties door partijen. Op amsterdam.raadsinformatie.nl kunt u de bespreking in de Raadscommissie terugkijken.

Levendige stadswijk

De eentonige kantorenwijk van Amstel III verandert de komende jaren in een levendige stadswijk met ruimte voor wonen, werken, voorzieningen en recreëren. Tot 2027 worden hier circa 5.000 woningen gebouwd. In de periode 2027-2040 kunnen hier nog eens 10.000 woningen aan worden toegevoegd.

Meer informatie

Kijk hier voor de Ontwikkelstrategie Amstel III, het Ruimtelijk en Programmatisch Ontwikkelperspectief en de overzichtskaart Amstel III Kantorenstrook uit het Ruimtelijk en Programmatisch Ontwikkelperspectief.