AMSTERDAM - De dozen zijn uitgepakt, de ruimtes aangekleed en gezellig gemaakt. Het was de afgelopen weken hard doorwerken voor de Kentalis-medewerkers. Het was de moeite waard, want de peuters en kleuters voelen zich al weer thuis op de nieuwe behandellocatie. De behandeling van kinderen van twee tot vijf jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vindt sinds een week plaats aan de Hoogheemraadweg 5 in Amsterdam Osdorp.

De zeven groepen voor de vroegbehandeling hadden tot de herfstvakantie ruimten in Kentalis Signis aan de Jan Tooropstraat. Vanwege de groei van het aantal TOS-leerlingen, moesten de behandelgroepen verhuizen zodat de ruimtes weer klaslokalen worden.


In Amsterdam Slotervaart is sinds de verhuizing van de zeven groepen nog één TOS-vroegbehandelgroep, namelijk op de Signis-locatie aan de Jan Sluijtersstraat. Ook de vroegbehandelgroep voor kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) en de Intensieve Groepsbehandeling TOS-behandelgroep na schooltijd blijven daar gevestigd.

TOS
Bij kinderen met TOS wordt taal minder goed verwerkt in de hersenen. Ze hebben bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Door op jonge leeftijd met de juiste behandeling de taal- en spraakontwikkeling te stimuleren, kunnen grote problemen in de ontwikkeling en frustraties op latere leeftijd voorkomen worden. TOS is een vrij onbekende stoornis, maar komt vaker voor dan autisme. In een klas of groep van twintig kinderen heeft– statistisch gezien – één kind TOS.

Vroegbehandeling
De peuters en kleuters krijgen bij Kentalis Hoogheemraadweg vroegbehandeling. Ze komen twee of drie ochtenden per week naar een kleine behandelgroep. De dag verloopt volgens een vast programma en de kinderen leren spelenderwijs nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden. De logopedist en pedagogisch behandelaar die bij de groep werken, weten alles van TOS, de taal- en spraakontwikkeling, communicatie en de invloed van TOS op de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast krijgen ouders informatie over TOS en leren zij bijvoorbeeld hoe ze hun kind thuis aanmoedigen om meer te praten.

Behandeling, onderwijs en onderzoek
Naast in Amsterdam biedt Kentalis vroegbehandeling voor kinderen met TOS of CMB aan in Assendelft en Koog aan de Zaan. In Schagen is een TOS-behandelgroep na schooltijd. Verder wordt er in de hele provincie ambulant zorg geboden. Speciaal onderwijslocaties zijn er in Amsterdam en Assendelft. Het Kentalis Audiologisch Centrum is gevestigd in Amsterdam. Uit de hele provincie komen cliënten en leerlingen naar deze locaties toe.


Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Onder het motto: ‘Samen komen we verder’.