AMSTERDAM - De bamboebrug in het Bloesempark van het Amsterdamse Bos is tijdelijk afgesloten in verband met valgevaar. Gewerkt wordt aan een tijdelijke en uiteindelijk definitieve duurzame oplossing.

De bamboebrug aan de oostzijde van het Bloesemparkis al enige tijd afgesloten omdat hij in slechte staat verkeert en onveilig is om te betreden. Als organisatie van het Amsterdamse Bos zoeken we naar een mooie duurzame oplossing als vervanging van deze brug.

Om de brug in elk geval tijdens de bloeitijd van het Bloesempark in het voorjaar van 2018 weer toegankelijk te maken, werken we hard aan een
tijdelijke voorziening.

Tot die tijd is deze ingang van het Bloesempark niet toegankelijk. Het Bloesempark is te bereiken vanaf de andere ingang (westzijde Bloesempark).