AMSTERDAM - ARTIS gaat noodgedwongen reorganiseren. Het miljoenenverlies dat het park dit jaar lijdt als gevolg van de coronacrisis, de onzekere vooruitzichten voor het volgende jaar en wellicht komende jaren, hebben ertoe geleid dat ARTIS moet ingrijpen in haar organisatie.


Het park is sinds afgelopen donderdag voor de tweede keer dit jaar tijdelijk gesloten voor bezoekers, wat een volgende financiële tegenslag betekent. Het aantal bezoekers is gehalveerd en daarmee zijn de inkomsten uit kaartverkoop ook dit jaar ruim gehalveerd. Ook alle andere inkomsten, waaronder evenementen, horeca en zaalverhuur zijn enorm gedaald.

Naast diverse ingrepen die aan de ene kant kosten moeten verlagen en aan de andere kant moeten leiden tot hogere inkomsten, gaat ARTIS bezuinigen op haar formatie om zo de kosten meer in lijn te brengen met de uitgaven. Dit zal gevolgen hebben voor de banen van 20 tot 40 medewerkers. De komende tijd wordt duidelijk hoeveel medewerkers dit precies zal betreffen.

“Ik vind het vreselijk dat we op dit punt zijn aangekomen. Als directeur is dit een zwarte dag in mijn ARTIS-leven. In plaats van stappen vooruit te zetten, zijn we nu gedwongen om stappen terug te zetten. Het doet mij pijn dat dit collega’s raakt die zich jarenlang fantastisch hebben ingezet voor ARTIS. Het is een moeilijke boodschap, maar het is nodig om ARTIS te kunnen behouden voor de toekomst. Ik ga ervan uit dat we ARTIS weer naar betere tijden kunnen brengen” zegt Rembrandt Sutorius, ARTIS-directeur.