AMSTERDAM - De winkelleegstand in winkelverkooppunten in Amsterdam is in 2017 met 3,6% gelijk gebleven ten opzichte van 2016. De leegstand ligt in Amsterdam net als voorgaande jaren ruim onder het Nederlands gemiddelde (7,6%). Dat blijkt uit de Barometer Winkelleegstand Amsterdam 2017 van Locatus Online.

Tot 2016 steeg de leegstand steeds licht met respectievelijk 0,6 procentpunt (2013), 0,4 procentpunt (2014) en 0,2 procentpunt (2015). In stadsdeel Centrum is de leegstand met 2,0 procent het laagst, in Westpoort met 8 procent het hoogst. Op de peildatum 1 september 2017 stonden 216 winkelruimtes leeg.

Jaarlijkse rapportage

De leegstand in winkelverkooppunten wordt jaarlijks opgesteld door Locatus Online dat landelijk data verzamelt op het gebied van detailhandel. Het bureau registreert de feitelijke leegstand op basis van veldonderzoek. Locatus publiceert voor de gemeente Amsterdam de leegstandpercentages van 2017 van de vijf grootste steden, een aantal plaatsen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de stadsdelen, de gebieden volgens de Amsterdamse gebiedsindeling en de winkelgebieden.

Weergave

De leegstand wordt zowel in vierkante meters winkelvloeroppervlak als in aantal winkelverkooppunten weergegeven. De twee indicatoren kunnen een verschillend beeld geven. Winkelvloeroppervlak is het deel van een ruimte dat voor winkelend publiek toegankelijk is. In veel Amsterdamse winkelstraten bevinden zich panden die geen winkelfunctie hebben. De Amsterdamse barometer rapporteert alleen over panden met winkelgebruik.

Meer informatie

Als u meer wilt weten, lees dan het rapport Winkelleegstandsbarometer Amsterdam 2017.