UTRECHT/AMSTERDAM - De Amsterdamse Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) die in onze hoofdstad werkt aan kansengelijkheid, start vandaag in Utrecht. Met bijna 25 jaar kennis en ervaring in de hoofdstad van Nederland biedt SKC dit schooljaar haar aanvullend onderwijsprojecten aan bij de OBS Overvecht basisscholen in Utrecht. De multiculturele stichting SKC gaat dit schooljaar 50 Utrechtse basisschoolleerlingen begeleiden van de OBO De watertoren, OBO Spoorzicht en OBO De Klopvaart.


Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) biedt verschillende projecten aan om kinderen die opgroeien in achterstandsomgevingen te helpen om weerbaarder te worden in de maatschappij. In Utrecht geeft SKC op de OBS Overvecht scholen de projecten Huiswerkbegeleiding en Mentorproject. Bij het Mentorproject worden leerlingen voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Tijdens Huiswerkbegeleiding is een van de belangrijkste onderdelen het maken van taalkilometers, want kinderen met een taalachterstand ontberen dat vaak.

SKC-directeur Reda Belkadi: "Als getogen Utrechter vind ik het mooi dat SKC de bijna 25 jaar kennis en ervaring nu ook in mijn eigen stad gaat delen. Projecten die we al sinds 1998 draaien in Amsterdam om kansengelijkheid te bevorderen."

Kyra, Projectleider 'samen voor kansen' bij OBS Overvecht: "Wij willen strijden voor gelijke kansen voor ieder kind. Door deze SKC-projecten aan te bieden, bieden wij onze leerlingen de kans om hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Hiermee verstevigen we de basis die de leerlingen in hun verdere schoolloopbaan en later in hun werkzame leven nodig hebben."

De SKC-projecten worden wekelijks na schooltijd op maandag gegeven op de OBO De watertoren, OBO Spoorzicht en OBO De Klopvaart. De 50 basisschoolleerlingen worden begeleid door professionele SKC-mentoren.

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie: SKC gelooft in de potentie van jongeren en is er van overtuigd dat deze jongeren het in zich hebben om succesvol te zijn. Met de juiste ondersteuning doen ook zij volledig mee.

In 1998 startte SKC het Mentorproject om leerlingen tijdens en na de overgang van de basisschool naar de middelbare school te helpen. Jonge rolmodellen uit vooral de multiculturele samenleving hielpen leerlingen te werken aan hun leer- sociale vaardigheden om de overstap naar de middelbare school zo goed mogelijk te laten verlopen. Ruim 30.000 jongeren hebben de afgelopen jaren actief deelgenomen aan diverse projecten van SKC. Meer informatie: www.skcnet.nl

Openbare Basisschool Overvecht: Openbare Basisschool Overvecht ontving al 5 keer het Predicaat "Excellente school" van de Onderwijsinspectie. OBS Overvecht is onderdeel van SPO Utrecht (het openbaar schoolbestuur van de stad Utrecht). Meer informatie: www.obsovervecht.nl