AMSTERDAM - Amsterdam stelt sinds 2015 leraren- en scholenbeurzen beschikbaar aan alle scholen en leraren. Zij bepalen zelf waar ze de beurs voor inzetten, doel is dat beurs bijdraagt aan professionaliteit van de leraar en het scholenteam. Het Kohnstamm Instituut heeft een onderzoek uitgevoerd onder leraren en scholen naar de effecten van de Amsterdamse onderwijsbeurzen. 

Versterken kwaliteit Uit het onderzoek blijkt dat de beurzen hoog scoren als het gaat om het activeren van leraren en scholen om te professionaliseren. De leraren geven de lerarenbeurs hiervoor een 8,8 en de scholenbeurs scoort een 8,7. Ook geven leraren en scholen aan dat de activiteiten waarvoor de beurzen zijn ingezet daadwerkelijk bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Op dit punt scoren de beurzen een 8,2.

Het vandaag verschenen rapport van de onderwijsinspectie ‘De staat van het onderwijs’  onderschrijft het belang van professionalisering: “Op scholen met bovengemiddelde resultaten ziet het onderwijs er daadwerkelijk anders uit. Het onderwijs wordt vormgegeven door sterke teams en schoolleiders, en er is veel aandacht voor professionalisering en verbetering.”

Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: “Ik ben trots op de beweging die in gang is gezet in het Amsterdamse onderwijs. De tussentijdse evaluatie, uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut bevestigt het succes van de leraren- en scholenbeurzen. Het laat zien dat docenten met en van elkaar willen leren en werken aan hun eigen ontwikkeling en professionaliteit. Scholen en leraren maken zelf de keuze waar ze zich in willen bekwamen. En dat is terecht, want alleen zij weten wat hun school en leerlingen nodig hebben.”    Ruim tweederde van de scholen heeft al een beurs aangevraagd Sinds de invoering in 2015 hebben ruim 2000 leraren gebruik gemaakt van de Amsterdamse lerarenbeurs en 215 scholen van een scholenbeurs. Dat is ruim 23% van de Amsterdamse leraren en ruim 67 % van de scholen. Leraren zetten de beurs in om bijvoorbeeld hun pedagogische vaardigheden te versterken of zich bij te scholen in de nieuwste technieken binnen hun vak . Scholen zetten de beurs  in om bijvoorbeeld nieuwe onderwijsvormen te ontdekken en in te voeren op hun school.

Meer informatie en aanvragen Leraren en scholen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO kunnen nog tot en met 22 april 2017 een beurs aanvragen.

Voor meer informatie en portretten van leraren en scholen die gebruik hebben gemaakt van de Amsterdamse beurs kijk op www.amsterdam.nl/lerarenagenda