AMSTERDAM - Meer dan duizend kinderen van 45 Amsterdamse schoolklassen werken dit jaar mee aan een lichtkunst-project in het Amsterdam Light Festival: Brug van 1.000 dromen. Het project is onderdeel van een nieuwe, vierjarige samenwerking tussen het festival en de gemeente Amsterdam.

De schoolkinderen werken in drie workshops toe naar het maken van een lichtkunstwerk. Vanuit het festivalthema Imagine Beyond leren de leerlingen over de geschiedenis van de grachten en het belang van het behoud van de bruggen en kademuren. Dit historische erfgoed, dat de stad al eeuwen stut, vormt jaarlijks het fotogenieke decor voor de lichtkunst. Dit jaar werken duizend leerlingen mee aan het kunstwerk Brug van 1.000 dromen van kunstenaarsduo Studio Toer. De lichtgevende brug is onderdeel van de officiële route van Amsterdam Light Festival Editie 11 en is te bezichtigen van 1 december 2022 t/m 22 januari 2023.

Educatieproject

Het vierjarige educatieproject staat in het licht van de aanpak bruggen en kademuren van de gemeente, en werkt toe naar de feestelijke viering van de 750ste verjaardag van de stad Amsterdam. Elk jaar bouwen meer dan duizend kinderen uit de bovenbouw van het primair onderwijs van verschillende Amsterdamse scholen aan een nieuw lichtkunstwerk. In dit kunstwerk leggen we de verbinding tussen het festivalthema en de geschiedenis van de grachten en het herstel van de bruggen en kademuren.

Het educatieproject is gericht op het stimuleren van burgerschap. Aan de hand van een onderwerp dat speelt in de eigen stad vergroten we de betrokkenheid van kinderen bij hun eigen leefomgeving. Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor het ontdekken en ontwikkelen van creatieve en technische vaardigheden die nodig zijn voor het maken van (licht)kunst, en kansen om kinderen te interesseren voor civiele techniek. De stad - gemeente en bouwbedrijven - heeft een groot gebrek aan technisch geschoolde mensen. De samenwerking met Amsterdam Light Festival is een van de manieren om hier iets aan te doen.

Amsterdam Light Festival faciliteert dit middels verschillende workshops met kunstenaars en experts in de klas. Dit jaar zijn dat onder meer de bruggenexperts van aannemers die met de gemeente samenwerken aan het herstel van de bruggen in de stad. Een bezoek met de klas en ouders/verzorgers aan het lichtkunstwerk en het festival sluit het educatieproject af.

Brug van 1.000 dromen

Het eerste project uit de reeks van vier is Brug van 1.000 dromen. Samen met kunstenaarsduo Studio Toer wordt leerlingen gevraagd na te denken over hun wensen en dromen voor zichzelf en hun stad. Hoe zien die dromen eruit? Voor iedereen is dat anders. Het lichtkunstwerk wordt opgebouwd uit 1.000 bamboestokken, die beschilderd worden door de leerlingen. Wat oplicht zijn de markeringen en tekeningen van de dromen en fantasieën van de kinderen. Samen vormen ze een brug van licht.

Imagine Beyond

Het Amsterdam Light Festival is een van de meest toonaangevende lichtkunstfestivals ter wereld. Dit populaire winterse evenement verbindt en verrijkt bewoners en bezoekers met lichtkunst tegen de achtergrond van fotogeniek Amsterdam. Brug van 1.000 dromen maakt onderdeel uit van de route van de 11de editie, die plaatsvindt van 1 december 2022 t/m 22 januari 2023. Met dit jaar als thema Imagine Beyond: laat je meevoeren naar de wereld van de verbeelding door de twintig speciaal geselecteerde werken van nationale en internationale kunstenaars

Amsterdam is altijd een stad van de verbeelding geweest. Kijk maar naar de prachtige panden aan de grachten, de kades en de bruggen, en hoe de stad bruist en bloeit als nooit tevoren. Maar onder het plaveisel schuilt een probleem. Bruggen verliezen hun stevigheid en kades vertonen scheuren of storten zelfs in. Om dit historisch erfgoed te herstellen en te behoeden voor verval, is niet alleen expertise en organisatiekracht nodig, maar juist ook die verbeelding waar de stad op is gebouwd. Om nieuwe oplossingen te bedenken, en de stad bestendig te maken voor de toekomstige generaties. Daarom willen we vooral ook de jonge generatie, onze toekomstige gebruikers en bruggenbouwers betrekken bij deze uitdaging, en zetten we dit jaar ‘de brug’ en het behoud van de stad in de schijnwerpers.

Partner van het

educatie

project ‘

Brug van 1.000 dromenis gemeente Amsterdam.