AMSTERDAM - Het stadsdeelbestuur van Amsterdam-Centrum heeft negatief gereageerd op een voorstel van bewoners voor cameratoezicht bij afvalcontainers. Daarom zijn de bewoners naar de gemeenteraad gestapt.


Al jaren ontstaan er vuilnisbergen rondom de containers voor glas, papier en plastic. Het stadsdeel werd overspoeld met meldingen van klagende bewoners. De gemeentereiniging was nog niet weg of er werd opnieuw afval naast de containers gedumpt. Het ontsiert de mooie historische binnenstad. Omwonenden zijn het zat: zij willen nu een proef met cameratoezicht, met de beelden als bewijs voor een boete.

Bij de ideeënwedstrijd Centrum Begroot kreeg dit idee van bewoner en oud-wethouder Guusje ter Horst ruim voldoende stemmen om door te kunnen. Toch heeft het stadsdeelbestuur het idee afgekeurd. Vandaag is hierover een raadsadres naar de gemeenteraad gegaan.

Rotterdam met nog tien steden kennen al jaren camerabewaking bij containers. Ook in de Bijlmer is er een succesvolle proef mee geweest. De camera’s werken ook preventief en de openbare ruimte blijft schoner. Het centrum van de hoofdstad van Nederland kan niet achterblijven, vinden de ondertekenaars.

Vijftig Amsterdammers, onder wie enkele oud-politici van links tot rechts hebben hun naam onder het raadsadres gezet. Zij vragen steun van de gemeenteraad voor hun voorstel nu het ongekozen stadsdeelbestuur hen in de steek laat. De beroemde oude binnenstad van Amsterdam moet schoner worden.