AMSTERDAM - Al sinds de eerste editie in 2012 zet Amsterdam Light Festival zich actiefin om nieuwe generaties te enthousiasmeren voor lichtkunst. Leerlingen uithet primair, middelbaar en voortgezet onderwijs doen mee aan workshops, hetLight Lab Technasium of maken onder begeleiding zelf een lichtkunstwerk voorhet festival. Een van de belangrijke onderwerpen dit jaar is de strijd tegenkinderarmoede.

Van 2 december 2021 t/m 23 januari 2022 vindt de tiende editie van AmsterdamLight Festival plaats, die in het teken staat van vieren en meedoen. Varendop of wandelend langs de Amsterdamse grachten kun je 's avonds genieten vanruim twintig topwerken: publieksfavorieten en de meest bijzondere lichtkunstvan de afgelopen negen edities. Al sinds de eerste editie vindt het festivalhet heel belangrijk om leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs uitalle stadsdelen van Amsterdam en van allerlei achtergronden te betrekken bijeen groot cultureel festival in de eigen stad en kennis te laten maken met(licht)kunst: als kunstenaar en als bezoeker.

Het meisje met de zwavelstokjes
Voor zo'n duizend leerlingen uit het basisonderwijs is het festival dezeweek al begonnen. In samenwerking met Stichting Nieuwe Helden en Juf opStraat leren zij in drie workshops meer over creativiteit, techniek en lichtals kunstvorm. Het thema dit jaar is kinderarmoede, ook in Nederland nogaltijd een belangrijk maatschappelijk probleem. Met het sprookje Het meisjemet de zwavelstokjes als uitgangspunt gaan de kinderen in gesprek overkinderarmoede en maken ze samen met kunstenaar Aldo Brinkhoff eenkunstinstallatie voor het festival, die het publiek moet aanzetten totnadenken over het thema en oproept tot actie.

Light lab technasium & springplank voor talent
Bij het Light Lab Technasium worden VWO en HAVO leerlingen creatiefuitgedaagd na te denken over het maakproces van lichtkunst. Samen metkunstenaar Eibert Draisma bedenken en maken ze een feestelijke lichtslingerdie aansluit bij het thema Celebrate Light.

Met een specifiek co-creatietraject biedt het festival ook een podium aanjonge, opkomende kunstenaars van de Breitner Academie. Onder begeleiding vaneen curator, light designer en technici van het festival maken geselecteerdestudenten een lichtkunstwerk dat op de route wordt tentoongesteld.