AMSTERDAM - Allan van der Ree is per 1 juni 2024 benoemd als directeur Klant & Woning bij woningcorporatie Stadgenoot. Allan heeft veel managementervaring binnen grote, dienstverlenende organisaties. Hij werkt nu bij het CAK, dat namens het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk is voor de uitvoering van diverse financiële regelingen. Daar is hij als manager Uitvoering onder meer verantwoordelijk voor het verder digitaliseren en optimaliseren van de buitenlandregeling.

Bruggenbouwer


Bas Hendriks, bestuurder/CFO bij Stadgenoot, licht toe: "Allan is een echte bruggenbouwer. Ook heeft hij veel ervaring met procesoptimalisatie en digitalisering. Ik heb er veel vertrouwen in dat hij de samenwerking zowel intern, als extern – bijvoorbeeld met huurderskoepel Huurgenoot, zorgorganisaties en VvE-beheerders – naar een hoger plan kan tillen. En dat hij onze processen nog verder kan verbeteren. Beide met het doel onze huurders nog beter van dienst te zijn."

Maatschappelijk opgave

Allan van der Ree over zijn overstap: "Stadgenoot heeft in Amsterdam te maken met veel actuele, maatschappelijke thema's. Denk aan het woningtekort, verduurzaming, immigratie en de leefbaarheid die sterk onder druk staat. Aan de grote maatschappelijke opgave waar Stadgenoot voor staat draag ik, samen met alle medewerkers van Klant & Woning, graag een steentje bij."

Voor zijn functie bij het CAK was Allan manager Operations bij Van Ameyde, dat actief is in de verzekeringswereld. Ook was hij geruime tijd senior consultant en manager bij DCE/Altran en vervulde hij diverse functies bij KPN.

Allan volgt Jacqueline van Ham op, die november vorig jaar benoemd werd als bestuurder bij Dudok Wonen.