AMSTERDAM - Roeland Rengelink : “Geen Waterlooplein zonder markt, die twee horen bij elkaar. Amsterdammers moeten straks weer graag naar het Waterlooplein komen. Overdag en ’s avonds. Wij willen met de herinrichting van het Waterlooplein een aantrekkelijk en gezellig stadsplein met daarop een succesvolle en goed bezette markt. "

Uitgangspunten nieuwe Waterlooplein

In de Nota van Uitgangspunten staan de vastgestelde kaders voor de verdere uitwerking van de plannen voor het plein en de markt. Wat de inrichting van de openbare ruimte betreft staat het creëren van een gezellig en bezoekersvriendelijk plein voorop. Het gedeelte voor de Mozes en Aäronkerk blijft vrij van markt, er komt betere verlichting en de windoverlast staat op de agenda. Daarnaast worden in het marktgebied en bij de gevel van het stadhuis zitplaatsen opgenomen die, om mogelijke overlast te voorkomen, alleen tijdens de openingstijden van de Waterloopleinmarkt gebruikt kunnen worden.

Hoofddoel van de gemeente is een toekomstbestendige markt zonder lege plaatsen. De huidige markt heeft 280 plaatsen, terwijl de gemiddelde bezetting in de afgelopen jaren 156 plaatsen was. Onder andere betere voorzieningen, handhaving op de aanwezigheidsplicht en een mooiere openbare ruimte moeten de bezetting en aantrekkelijkheid van de markt na de herinrichting omhoog brengen. Het marktgebied wordt kleiner, uitgangspunt van verdere uitwerking is 230 plaatsen. De gemeente streeft naar een omvang van de markt waarbij een gemiddelde jaarlijkse bezetting van 80% wordt gehaald. Zo krijgt de markt weer betere kansen, met dezelfde uitstraling en sfeer als nu.

Boxen

Het uitgangspunt is dat van de huidige 46 opslagboxen op het plein, 20 tot 30 nieuwe boxen terug kunnen komen. Waar de nieuwe boxen op het plein komen te staan wordt nog uitgewerkt.

Een succesvolle en goed bezette markt

De gemeente vindt het belangrijk om de huidige identiteit ‘vlooien- en vintage-identiteit’ van de Waterloopleinmarkt, te behouden en versterken. Dat gaat niet vanzelf. Hiertoe wordt een stapsgewijze aanpak opgezet waarbij de huidige marktondernemers worden betrokken en om ideeën worden gevraagd.