AMSTERDAM - In verband met onderhoud aan de weegapparatuur van de Afvalpunten is tijdens de onderhoudsperiode telkens één van de zes Afvalpunten enkele dagen gesloten. De overige Afvalpunten zijn tijdens deze dagen gewoon geopend.

Bekijk de data waarop de Afvalpunten gesloten zijn en welk Afvalpunt het dichtste bij het op dat moment gesloten Afvalpunt ligt.

Informatie voor organisaties die in het bezit zijn van een (klanten)pas: Bij het onderhoud worden ook de paslezers vervangen. Deze kunnen de oude passen niet registreren. Daarom ontvangen alle bedrijven die in het bezit zijn van een pas, in de maand september nieuwe passen. Pashouders worden hierover apart geïnformeerd.