AMSTERDAM - Amsterdam leeft mee met de veelal jonge slachtoffers, hun ouders en andere nabestaanden van de verschrikkelijke aanslag in Manchester. De vlaggen bij het stadhuis hangen sinds dinsdagochtend half stok. We hebben contact met Ajax om te kijken op welke wijze we woensdag rond de finalewedstrijd ook in Amsterdam stil kunnen staan bij de slachtoffers.

In 2013 heeft de NCTV het dreigingsniveau in Nederland verhoogd naar substantieel. Dit houdt in dat een aanslag ook in Amsterdam reëel/voorstelbaar is. Sindsdien zijn er allerlei zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. Over de exacte aard en omvang van deze maatregelen doen wij nooit uitspraken.

Dreigingsniveau niet gewijzigd

We volgen alle ontwikkelingen op de voet, ook in het buitenland, en staan in nauw contact met de NCTV, de Amsterdamse politie en het OM. De NCTV heeft aangegeven dat het dreigingsniveau niet is gewijzigd.

Extra waakzaamheid

De aanslag in Manchester past in het huidige dreigingsbeeld en benadrukt helaas de realiteit waar alle grote steden in Europa al langer mee te maken hebben. Net als in de rest van Nederland zijn we daarom in Amsterdam al enige tijd extra waakzaam, ook bij grote evenementen zoals het bekijken van de finale van de Europa League op het Museumplein en popconcerten. De driehoek bekijkt per evenement welke maatregelen eventueel nodig zijn.