AMSTERDAM - Voor hondeneigenaren en stadsdeel Nieuw-West is het belangrijk dat honden veilig en prettig uitgelaten kunnen worden. Op dit moment zijn de uitren- en verbodsgebieden voor honden in Nieuw-West versnipperd. Er komt daarom een nieuwe indeling van de gebieden waar honden los kunnen lopen en waar zij niet gewenst zijn.

In oktober 2017 heeft de bestuurscommissie Nieuw-West de uitgangspunten voor hondenuitrengebieden en hondenverbodsgebieden vastgesteld. Het stadsdeel raadpleegt dit voorjaar ook verschillende deskundigen en belangenverenigingen om te kijken wat de beste indeling is.

Deze zomer is vervolgens de inspraakperiode. Gedurende zes weken kunnen alle bewoners van Nieuw-West hun stem laten horen. De verwachting is dat het bestuur van Nieuw-West in het najaar van 2018 de nieuwe uitren- en verbodsgebieden vaststelt.