AMSTERDAM - Door de coronamaatregelen liggen eenzaamheidsgevoelens meer dan ooit op de loer. In een landelijke enquête onder bijna 2500 gebruikers van buurtapp Nextdoor geeft bijna 90% aan een buurtgenoot te willen helpen die zich eenzaam voelt en 30% geeft aan recentelijk iemand met eenzaamheidgevoelens geholpen te hebben. Wereldwijd onderzoek van de buurtapp toont aan dat een vriendelijk gebaar maken naar een buurtgenoot ook de eigen eenzaamheidgevoelens terugdringt. Daarnaast blijkt dat het kennen van zes buren de kans op eenzaamheid, depressies, sociale angst en financiële zorgen met betrekking tot de coronapandemie verlaagd.

Het wereldwijde onderzoek richt zich op de vraag hoe betekenisvolle verbanden en kleine, vriendelijke gebaren invloed hebben op gevoelens van eenzaamheid, kwaliteit van leven en welzijn en is uitgevoerd door drie gerenommeerde internationale universiteiten. Als onderdeel van het onderzoek werd de deelnemers gevraagd om een maand lang kleine, vriendelijke daden te verrichten in hun buurt. Terwijl één op de tien deelnemers zei dat ze gevoelens van eenzaamheid ervaarde aan het begin van het onderzoek, werd het aantal gereduceerd tot één op de twintig nadat het onderzoek was afgerond.

Michel Visser, Country Lead Nextdoor Nederland: “Uit de resultaten blijkt dat het kennen van je buren niet alleen goed is voor de cohesie in de buurt, het is goed voor je gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat het mes aan twee kanten snijdt wanneer je een buurtgenoot die kampt met eenzaamheid een vriendelijke dienst bewijst, want het vermindert de kans op eenzaamheidgevoelens ook bij jezelf.”

Nextdoor trekt, als deelnemer van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid (actieprogramma van het ministerie van VWS), samen met bereidwillige buren op tegen eenzaamheid. Uit de landelijke enquête over eenzaamheid blijkt dat bijna 57% van de respondenten niet goed weten waar zij hulp of informatie kunnen vinden om eenzaamheid te bestrijden. Daarom brengt Nextdoor zo veel mogelijk landelijke en lokale initiatieven van buren in kaart en worden er tips en ervaringen uitgewisseld tussen gebruikers.