Stichting Topsport for Life heeft tot doel om

volwassen mensen (18+) die nú leven met een

levensbedreigende ziekte zoals ALS of kanker (de

zieken zelf en hun naasten) een betere kwaliteit van

leven te geven. Dat doen wij door:

• vele 'onvergetelijke dagen', incl. volledig

verzorgde en professioneel begeleide

groepsvakantiereizen, te organiseren waardoor

de ziekte even kan worden vergeten

• lotgenotencontact te organiseren én te

stimuleren

• individuele hartsdromen te vervullen en

• door een luisterend en warm oor en praktische

hulp en deskundige adviezen te bieden.


De stichting heeft sinds de start de fiscaal

aantrekkelijke ANBI-status en is sinds 2016 'CBF

Erkend goed doel' waarmee wij aan de strengste

eisen voldoen.


Waarom de naam 'Topsport for Life'?

Op het eerste oog lijken topsport en ernstig ziek zijn

onvergelijkbaar. Al is het alleen maar omdat topsport

een keuze is terwijl ziekte je overkomt. Maar wie

verder kijkt ziet ook grote overeenkomsten.

Zo zijn beide allesomvattend en levensbepalend. Niet

alleen voor de atleet en de patiënt, maar in beider

gevallen ook voor hun naasten. Beide gevallen vragen

om een extreem doorzettingsvermogen, ook als je

lijf en geest hun grens allang hebben bereikt. Moed,

zweet en tranen zijn dagelijks ritueel.

Het team van Topsport for Life

Wij doen ons werk met vrijwilligers. De organisatie

bestaat nu uit een team van coördinatoren,

gecertificeerde life coaches, contactpersonen,

artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fotografen,

gastheren- en vrouwen, (voormalig) topsporters en

mensen die overige voorkomende taken uitvoeren.

Ambassadeurs zijn:

• Hans van Breukelen (voormalig keeper Oranje)

• Joop Alberda (technisch directeur

Nederlandse volleybalbond)

• Joop Atsma (Lid 1e Kamer der Staten-Generaal)

• Marco de Grip (voormalig profvoetballer)

• Robert van der Horst (coach Oranje Rood)

• Saskia van den Ouden (para atlete)

• Ronnie Möller (leeft zelf met ALS)