NEDERLAND - Als één van de vijftig kanshebbers nemen we deel aan de Stemtiendaagse, die 22 mei van start gaat. Uiteindelijk mogen drie winnaars een bronzen beeldje, ontworpen en gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van €25.000 in ontvangst nemen. De prijs zal worden uitgereikt door Koningin Máxima, op Paleis Noordeinde. De prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Oranje Fonds aan bijzondere sociale projecten. Stemmen kan tot en met 31 mei via stem.oranjefonds.nl


Eenzaamheid verminder je samen

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Eenzaamheid verminder je samen! Dat betekent dat de prijzen dit jaar gaan naar initiatieven die erin slagen mensen actief te betrekken in een samenleving waar niemand er alleen voor staat. Eén op de zeven Nederlanders voelt zich eenzaam. En hoewel eenzaamheid van alle leeftijden is, komt eenzaamheid meer voor onder jongeren en de alleroudsten. Het Oranje Fonds heeft eenzaamheid daarom gekozen als thema voor de uitreiking van 2024. Initiatieven die bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid zijn onmisbaar voor onze samenleving. Zij doen ertoe.

Cruciaal

Eenzaamheid kan iedereen overkomen; een gevoel van gemis door het ontbreken van contacten met mensen met wie je iets kunt ondernemen. Emotionele eenzaamheid door het missen van een hechte, intieme band met een andere persoon, meestal de levenspartner. Of eenzaamheid die zich uit in het gevoel dat je er niet toe doet. Succesvolle initiatieven helpen mensen in beweging te komen. Om regie te krijgen en weer een betekenisvol leven te leiden. De Appeltjes van Oranje 2024 zetten initiatieven die eenzaamheid bestrijden in de spotlight. Want als je je inzet voor een ander, doet dit ook iets met jezelf.

Drie Appeltjes

Projecten als Stichting Thuisgekookt leveren een bijdrage aan het versterken van sociale netwerken van mensen die zich eenzaam voelen. Een nominatie is al een ontzettende eer, maar natuurlijk hoopt Stichting Thuisgekookt één van de drie prestigieuze Appeltjes te winnen. Degene die tijdens de Stemtiendaagse de meeste stemmen in de wacht weet te slepen, wint één van de laatste tien nominatieplaatsen. Hieruit worden door een jury uiteindelijk de drie winnaars gekozen. De prijzen worden in oktober uitgereikt door Koning in Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro.

Stichting Thuisgekookt

Stichting Thuisgekookt maakt zich dagelijks hard voor het verminderen van eenzaamheid. Door vrijwillige thuiskoks te koppelen aan buurtgenoten die het niet meer lukt om elke dag zelf te koken vergroot Stichting Thuisgekookt de samenredzaamheid, zorgen ze voor verbonden buurten en maken ze de wereld samen groter, gezonder en gelukkiger. Directeur Stéphanie van Gerven: "Voor Stichting Thuisgekookt is deze selectie al een grote eer, maar we hopen natuurlijk als één van de winnaars uit de bus te komen. De geldprijs van 25.000 euro stelt ons in staat om ruim 17.000 maaltijden en contacten tussen maaltijdontvangers en thuiskoks tot stand te brengen." Vind jij ook dat wij deze impactvolle prijs verdienen? Stem dan op Stichting Thuisgekookt, want jouw stem dóet ertoe.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds vindt dat iedereen ertoe doet. Daarom zet het zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Oftewel een betrokken samenleving; waarin we zorgen voor elkaar, mensen gelijke kansen hebben en zich verbonden voelen met anderen in de buurt. Dat doet het fonds door sociaal initiatiefnemers te versterken en te verbinden waar mogelijk. De steun van o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en diverse andere partners maakt dit mogelijk. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Over Stichting Thuisgekookt

Stichting Thuisgekookt faciliteert wat vroeger heel normaal was: buren die zorgen voor elkaar. Het biedt een platform dat bijdraagt aan een dragende samenleving, waarin mensen op lokaal niveau zelf basisvoorzieningen organiseren. Door zorgvuldige en persoonlijke matchmaking en een intensieve samenwerking met het lokale zorgnetwerk en de gemeente, draagt Stichting Thuisgekookt bij aan verschillende maatschappelijke effecten, zoals: langer zelfstandig thuis wonen, verminderde belasting van hulpverleners, gezondheidswinst en daarmee uitstel van zorg en betere integratie van mensen met een bijzonderheid of beperking. Hierdoor wordt de buurt op micro-en de samenleving op macroniveau socialer, gezonder én duurzamer.