AMSTERDAM - “Altijd positief zijn,” zegt Hans Beekmans, “er is een hoop narigheid in de wereld, die kan je in de war brengen. Via de reguliere media, maar ook social media, wordt men elke dag gebombardeerd met slecht nieuws, verschillende ideeën en gegevens die je kunnen laten twijfelen. Bijvoorbeeld over de staat van de wereld, je uiterlijk, een ideaal leven. Dit kan je doen twijfelen: Hoe wordt je gelukkig?”

Hans Beekmans is voorzitter van Stichting de Weg naar het Geluk, een Stichting die tot doel heeft het verspreiden van een morele code om iemand een gelukkiger leven te laten leiden. Hoe doet men dat? “Het boekje bevat 21 leefregels. Over het algemeen gaan ze erover dat als jij je goed gedraagt jij zelf geestelijk in een goede en gelukkige staat blijft, maar je omgeving zal je ook erkennen voor wat je doet, je steunen en je helpen. Als je dingen doet die niet goed zijn, van te veel alcohol drinken, tot pesten, tot stelen of je afspraken niet nakomen, zal je omgeving zich van je af gaan keren of zich op dezelfde manier naar jou gedragen. Dit heeft allemaal invloed op hoe je je voelt.”

De Stichting houdt zich alleen maar bezig met het verspreiden van de leefregels, voornamelijk door het uitdelen van het boekje, geschreven door L. Ron Hubbard, tevens grondlegger van de Scientology religie. “Als mensen weten hoe zij gelukkig kunnen zijn, zal dit een positieve invloed hebben op hun directe omgeving, familie, vrienden, de bedrijven waar ze werken, maar ook de maatschappij als geheel en de dieren en planten wereld.” Voor de vierde keer gaat de Stichting de boekjes uitdelen in Diemen.

Hoe past positief blijven hier dan in? “Er zijn mensen die niet het beste voor hebben met anderen. Ze kunnen kleinerende opmerkingen maken, expres slecht nieuws doorgeven of op een of andere heimelijke manier je proberen te kleineren. Leefregel 21 geeft aan dat de beste manier om daar mee om te gaan is door het juist goed met je te laten gaan. Probeer wel het doel te bereiken waarvan zij zeggen dat je het niet, wees wel positief terwijl zij je slecht nieuws voeren, ga wel in contact met nieuwe aardige mensen terwijl ze willen dat je thuisblijft.” Hoofdstuk 21 heeft de titel: Zorg dat het in alle opzichten goed moet je gaat.

Lees de tekst van hoofdstuk 21 op https://www.dewegnaargeluk.nl/leefregels/21-zorg-dat-het-in-alle-opzichten-goed-met-je-gaat/