NEDERLAND - 2020, wat een jaar! Een jaar waarin Nederland te maken kreeg met krapte in de zorg, het oplopen van wachttijden en uitstel van reguliere zorg. Voor ons in Nederland gelukkig uitzonderlijke situaties, voor kinderen in Vietnam helaas nog dagelijkse kost. Al sinds 2005 maakt CHILD SURGERY – Vietnam zich sterk om noodzakelijke zorg voor deze kinderen mogelijk te maken. Al jaren werken wij samen met lokale hulpverleners in het wegwerken van de operatieachterstand in de meest arme en afgelegen gebieden in Noord-Vietnam. Deze achterstand begint steeds kleiner te worden, helpt u ons deze helemaal te laten verdwijnen?


Ieder kind heeft recht op gezondheidszorg. Voor dit doel zetten wij ons dagelijks voor in. Sinds de oprichting van CHILD SURGERY – Vietnam zijn met onze hulp al ruim 7.000 kinderen succesvol geopereerd. Het merendeel van de kinderen die wij helpen hebben een aangeboren afwijking, maar wij zetten ons ook in voor kinderen met aandoeningen die zijn ontstaan als gevolg van slechte leefomstandigheden (bv koken op open vuur) of ongelukken (bv in het chaotische en drukke verkeer). Hierbij gaat veel aandacht uit naar de zeer jonge kinderen, omdat afwijkingen bij hen dikwijls relatief gemakkelijk te herstellen zijn en de kans op volledige revalidatie nadien groot. Hiernaast is er ook aandacht voor jongvolwassene die al lange tijd met een handicap leven en een kans verdienen een meer zelfstandig bestaan op te bouwen.

Projecten
Wij organiseren, samen met onze lokale partners, meerdere operatiemissies per jaar. Tijdens deze missies reizen we met een team van chirurgen uit de grote steden in Vietnam (zoals bijvoorbeeld Hanoi) af naar een ziekenhuis in een afgelegen gebied. Hier zullen zij in slechts enkele dagen een groot aantal kinderen opereren in samenwerking met lokale artsen. Naast de noodzakelijke hulp voor de kinderen vindt er hierdoor dus ook kennisoverdracht plaats naar de lokale artsen, zodat zij in de toekomst bekwaam zijn zelf volledige zorg zelf te leveren.

Doelstellingen
Het doel van CHILD SURGERY-Vietnam is onszelf overbodig maken! Het zelfvoorzienend maken, hulp en bekostiging vanuit de eigen samenleving, van de zorg in Vietnam is ons einddoel. Met het inzicht dat je beter iemand eenmalig kunt leren vissen dan alsmaar vis te geven, heeft er intussen al veel kennisoverdracht plaatsgevonden onder de zorgverleners en artsen. Dit maakt niet alleen de effectiviteit van de verleende hulp groter, ook de reeds opgeleiden zelf kunnen op hun beurt weer kennis overdragen. Hiernaast wordt onze methode van screening van nieuwe kinderen overgenomen door lokale instanties. Al onze handelingen zijn erop gericht de lokale hulpverleners de tools te geven dit werk duurzaam voor te zetten.

Door uw donatie kunnen wij ons werk in Vietnam doorzetten en de komende jaren de laatste operatieachterstand voor kinderen in Noord-Vietnam wegwerken. Elk kind heeft toch recht op de best mogelijke zorg? Helpt u ons dit mogelijk te maken? Doneer nu!


Child Surgery Vietnam
www.childsurgery-vietnam.org
Tel: (+31) (0)35 691 4333
E-mail: info@childsurgery-vietnam.org
IBAN: NL88RABO0109732243