AMSTERDAM - Op 30 november verklaarden 32 partners in een ‘Pact Gezond Gewicht’ te gaan samenwerken om het aantal kinderen met overgewicht of obesitas in Slotervaart te verminderen. De basis voor deze samenwerking is het ‘Zo Blijven Wij Gezond’ programma, dat in twaalf risico gebieden in Amsterdam de gezonde leefstijl van kinderen en ouders stimuleert.

Slotervaart is één van die risicogebieden, waar overgewicht en obesitas bij kinderen meer voorkomt dan in andere delen van de stad.

Pact Gezond Gewicht

In het Pact staan afspraken over de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers, zoals huisartsen, ouder- en kindteams, fysiotherapeuten, diëtisten, buurtorganisaties en sportverenigingen. Samen zorgen zij dat gezinnen waar deze problematiek speelt in beeld komen en blijven én voorkomen zij dat kinderen overgewicht krijgen. Zij leggen ouders uit wat een gezonde leefstijl is, niet alleen gezond eten en drinken, maar ook genoeg slapen en bewegen. Gezinnen worden geholpen bij het verbeteren van de leefstijl, waarbij ze zelf het goede voorbeeld te geven. Door verschillende activiteiten in de wijk te organiseren stimuleren zij kinderen actief dit goede voorbeeld te volgen.

Meer projecten

Naast het Pact dragen er in Slotervaart nog meer projecten bij aan een gezonde leefstijl voor kinderen. Zo kun je een traject doorlopen waarbij je leert wat gezondheid is en wat je zelf kunt doen om gezond te zijn en te blijven. Ook krijg je hulp bij het ontwikkelen van eigen acties waarbij je anderen ook kunt informeren en enthousiasmeren.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar Cecile de Boer van gemeente Amsterdam via cecile.boer@amsterdam.nl of bezoek de website: www.amsterdam.nl/zoblijvenwijgezond.