AMSTERDAM - Er komt een grootschalige gebiedstransformatie van het huidige bedrijventerrein Amstel 3 aan de Holterbergweg naar een bruisend gemengde stadswijk. Naast dat er 50% meer ruimte komt voor stadsvoorzienende bedrijvigheid, komen er ook laboratoria, woningen, maatschappelijke voorzieningen en kwalitatief hoogwaardig groen. Het college van B&W heeft gisteren besloten om de plannen hiervoor vrij te geven voor inspraak.

De transformatie, die voortkomt uit de Omgevingsvisie 2050, betreft een programma van circa 900.000 m2 waarin in het noordelijk deel wordt aangesloten bij de Arenapoort met een gemengde hoogstedelijke buurt met 4000 woningen. In het zuidelijk deel komen verschillende werkfuncties met de nadruk op bedrijvigheid. De wijk wordt opgezet volgens het principe van de donuteconomie: met een ecologisch plafond en een sociaal fundament. Bedrijfsgebouwen worden gebouwd in meerdere lagen. Er komen ‘supercomputers’ (High Performance Compute) die bedrijven, onderzoekers en laboratoria aantrekken die zich bezighouden met Artificial Intelligence (AI). Dit sluit aan en versterkt de bestaande bedrijven en kennisinstellingen met toponderzoekers in Amsterdam die zich bezighouden met AI. Het wordt een duurzaam AI-ecosysteem waarbij 80-90% van de energie hergebruikt wordt als warmte voor bijvoorbeeld wonen in het gebied.

Wethouder Reinier van Dantzig (Grond en Ontwikkeling): “4.000 woningen in deze moeilijke bouwtijden is altijd goed nieuws. Net als dat inwoners van Zuidoost kunnen gaan profiteren van de bedrijvigheid rond het AI-cluster inclusief opleidingen.”

De buurt krijgt een autoluw karakter, met laag autobezit en parkeren in zogenoemde mobiliteitshubs die ook worden ingezet voor evenementen. Fiets- en looproutes worden verbeterd, het gebruik van OV- en fiets gestimuleerd en auto- en vrachtverkeer wordt efficiënt afgewikkeld. Belangrijk bij de transformatie is dat de inwoners van Zuidoost profiteren van de ontwikkelingen. Zo worden er onderwijsprogramma’s gekoppeld aan het AI-cluster, waarin bewoners uit Zuidoost worden opgeleid voor het werk van morgen. Het cluster heeft dus ook een sociale component.

Marktpartij ‘Wooden City’ is nauw betrokken bij de transformatie van het gebied, net als het befaamde ontwerpbureau Herzog & de Meuron uit Basel (Zwitserland).

De concept projectnota, met daarin de ambities, doelstellingen, haalbaarheid en risico’s van de transformatie, ligt ter inzage van 14 juni tot en met 26 juli. Belanghebbenden kunnen dan feedback geven.