AMSTERDAM - De Gemeente Amsterdam restaureert de ruim 400 jaar oude Zuiderkerkstoren. Binnenkort wordt zichtbaar hoe het bovenste gedeelte van de toren er na deze restauratie uitziet. Vanwege het noodzakelijke bouwkundige herstel is de kans ontstaan de toren in oude luister te herstellen. Al het natuursteen wordt in een lichte kleur geschilderd, die recht doet aan dit materiaal en het lood behoudt zijn eigen kleur. Hierdoor ontstaat een contrastrijk beeld, zoals de architect Hendrick de Keyser het bedoeld heeft.

Zichtbaar in etappes

Na enkele restauraties tussen 1976 en 1979 en in 1994 was de toren toe aan een grootschalige restauratie. Deze is in augustus 2016 gestart en wordt naar verwachting in september 2017 afgerond. Eind maart dalen de eerste steigers en wordt het nieuwe kleurbeeld geleidelijk aan de stad gepresenteerd. Eind maart is een gedeelte van de toren weer zichtbaar. Dan worden in etappes (slagen) steigers en doeken weggehaald en is te zien dat de kleur van de toren anders is dan de afgelopen 39 jaar. Het kleurbeeld uit 1978 met de lichte kleur op het loodwerk was gebaseerd op veronderstellingen, die nu niet meer houdbaar blijken. Uit het architectuurhistorisch onderzoek van Pieter Vlaardingerbroek (Monumenten en Archeologie) kwam naar voren dat de oorspronkelijke kleuropzet van de toren anders moet zijn geweest. Het herstel van dit beeld is uitgangspunt, wat ertoe leidt dat het merendeel van het lood niet meer wordt geschilderd, maar zijn eigen kleur houdt. Een belangrijke bron voor dit nieuwe kleurbeeld is een schilderij van Werner van den Valckert (1620). Hierop is het contrast tussen de lichte natuurstenen onderbouw en de donkere loden spits goed zichtbaar.

Eerste protestantse kerk

De Zuiderkerk is ruim 400 jaar oud en is met zijn toren één van de bekendste rijksmonumenten in Amsterdam. De kerk is gebouwd van 1603-1614 in opdracht van de gemeente Amsterdam en is ontworpen door Hendrick de Keyser. Na zijn dood in 1621 is hij hier begraven. De Zuiderkerk is de eerste voor de protestantse eredienst ontworpen kerk in Amsterdam. De kerk is tot 1929 als kerk in gebruik geweest. In 1968 heeft de gemeente Amsterdam de kerk aangekocht, omdat deze door leegstand in zeer slechte staat was. Sindsdien draagt de gemeente zorg voor het monument.

Restauratiewerkzaamheden

Na de restauratie van het kerkgebouw in 2011 was nu de toren aan de beurt. Er was met name schade aan het metselwerk (zoutschade en verwering) en het lood van de torenspits was in slechte staat. Onder andere het loodwerk, het metselwerk en de natuursteen worden daarom hersteld tijdens deze restauratie.