AMSTERDAM - In stadsdeel Zuid hebben medewerkers van afvalinzameling en handhaving intensief samengewerkt om vervuiling op straat tegen te gaan. Van september 2016 tot mei 2017 gingen zij gezamenlijk de straat op in het kader van het project GAAP, dat staat voor ‘Gezamenlijke aanpak afvalproblematiek'.

Reden voor de start van het project was de toenemende vervuiling rond de ondergrondse afvalcontainers en het grote aantal klachten dat bij het stadsdeel binnenkwam.

Controleren en beboeten

Recentelijk zijn de resultaten van het project geëvalueerd. In de proefperiode hebben medewerkers afval en handhaving gezamenlijk 45 'probleemlocaties afval' regelmatig gecontroleerd, voornamelijk in de Pijp en de Rivierenbuurt. Dit zijn plekken in het stadsdeel, veelal bij ondergrondse afvalcontainers, waar keer op keer ernstige vervuiling optreedt door het naast de container plaatsen van afval. Daarnaast voerden zij controles uit naar aanleiding van binnengekomen klachten. Door de samenwerking werden overtredingen geconstateerd door de handhaver en 322 keer beboet. Rommel werd direct opgeruimd door de collega van afvalinzameling.

Stuk schoner

Het project werd uitgevoerd onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Sebastiaan Capel (handhaving) en Paul Slettenhaar (afvalinzameling). “De samenwerking binnen het project GAAP heeft concreet resultaat opgeleverd. De probleemlocaties zijn een stuk schoner en voldoen weer aan de schoonheidsnorm die de gemeente stelt. We hopen dat er geld beschikbaar komt om GAAP voort te zetten en uit te breiden”, aldus beide bestuurders.