AMSTERDAM - Stadsdeel Zuid is het veiligste stadsdeel van de stad. Zowel objectief (aantal aangiften en incidenten) als subjectief (veiligheidsgevoelens bewoners en ondernemers).

Voorzitter bestuurscommissie Zuid Sebastiaan Capel: “We zijn het veiligste stadsdeel, maar dat gaat niet zomaar. En dat doen we met z’n allen in Zuid; dat is voor mij de sleutel van het succes. We weten elkaar goed te vinden als stadsdeel, politie, straatcoaches, handhavers en iedereen die zorgt voor een veilig Zuid. Én we zorgen dat iedereen zijn eigen rol kan invullen, ook dat is een belangrijke succesfactor.”

Weerbaar, veilig en vrij

Uitgangspunt is dat bewoners zich veilig en vrij voelen in Zuid. Daarnaast is een belangrijk speerpunt van het stadsdeel om bewoners, ondernemers en bezoekers weerbaar te maken tegen criminaliteit. Daarom zijn er bijeenkomsten en trainingen georganiseerd voor bewoners en ondernemers over bijvoorbeeld ‘babbeltrucs’ aan de deur, overvallen op winkels en inbraakpreventie.

Ook stonden politie, wijkagenten en team veiligheid van het stadsdeel op verschillende locaties in het stadsdeel met voorlichtingsmateriaal en werd het Mobile Media Lab van de politie ingezet: een truck met computers waar bewoners enquêtes over hun buurt kunnen invullen.

Specifieke onderwerpen waar Zuid zich op richt zijn onder meer drank- en drugsgebruik door jongeren, fietsendiefstal, senioren en veiligheid en scholierenoverlast.

Grote incidenten

Hoewel Zuid dus het veiligste stadsdeel is, waren er ook zware incidenten. Zo kreeg de van Woustraat begin 2017 met een serie overvallen te maken, was een bewoonster van de Oude IJselstraat doelwit van criminelen en werd voor een shishalounge een hoofd geplaatst. Ook zijn de ramen van een Joods restaurant op de Amstelveenseweg ingeslagen.

Bij dergelijke grote incidenten werken stadsdeel, politie en andere partners intensief samen om de slachtoffers en omwonenden goed op te vangen en hen te helpen zich weer veilig te voelen. Bewonersbijeenkomsten zijn daarbij vaak een goede manier om vragen te beantwoorden en emoties te laten uitspreken. Daarnaast wordt direct gekeken wat er extra gedaan kan worden om dat veiligheidsgevoel terug te brengen. Dat kunnen bijvoorbeeld extra politie en handhavers, tijdelijk cameratoezicht, betere verlichting of trainingen zijn.

Award voor inzet veiligheid ondernemers

De inzet van Zuid op het gebied van veiligheid is niet onopgemerkt gebleven. Zo won het stadsdeel de jaarlijkse aanmoedigingsprijs van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA). Het RPCAA kende de award toe aan Zuid voor de grote diversiteit aan activiteiten, de professionele organisatie ervan en de brede aandacht voor de veiligheid van ondernemers. De prijs, 2500 euro, wordt in 2018 besteed aan een concreet project voor de veiligheid van ondernemers.