AMSTERDAM - Deze week start de campagne van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) weer voor alle kinderen en jongeren van 9, 10 en 14 jaar. In Amsterdam krijgen zij een uitnodiging om de vaccinaties te halen in hun eigen wijk en zijn er wekelijkse inloopvaccinatiespreekuren. Anders dan voorgaande jaren wordt er niet gevaccineerd in grote (sport)hallen, maar kunnen alle Amsterdamse kinderen en jongeren terecht op een locatie dichtbij huis. De recente uitbraken van mazelen en kinkhoest op diverse plekken in Nederland zijn reden voor bezorgdheid.

Wethouder Alexander Scholtes (Preventie): “De beste manier om je kind te beschermen tegen ziektes zoals mazelen, kinkhoest en bof, is een vaccinatie. Deze ziektes komen bijna niet meer voor, juist doordat vaccineren zo goed werkt. Maar omdat minder kinderen gevaccineerd worden zien we de ziektes weer terugkomen. Ik maak mij grote zorgen en roep ouders en zwangeren dringend op om hun kind of zichzelf te laten vaccineren en bij vragen of twijfels in gesprek te gaan met de Jeugdgezondheidszorg.

In Amsterdam nemen we al extra maatregelen om de vaccinatiegraden te verhogen, zoals kleinschalige voorlichtingen in de wijk met sleutelfiguren en de mogelijkheid om dichtbij huis een vaccinatie te halen. Daarmee nemen wij de verantwoordelijkheid voor inspanningen die eigenlijk bij het Rijk horen te liggen. Daar hebben we als gemeente wel incidenteel, maar geen structureel geld voor. Ik roep het Rijk dan ook op om ons te helpen deze intensievere aanpak te bestendigen en uit te breiden door over te gaan op structurele financiering van de wijkgerichte aanpak. Samen kunnen én moeten we ervoor zorgen dat onze inwoners blijvend beschermd zijn tegen gevaarlijke infectieziekten.”

Zorg om dalende vaccinatiegraad


Tijdens de vaccinatiecampagne wordt er gevaccineerd tegen BMR (de bof, mazelen en rodehond), DTP (difterie, tetanus en polio), HPV (humaan papilloma virus, dat verschillende soorten kanker veroorzaakt) en meningokokken (types A, C, W en Y). Om kinderen goed te beschermen tegen de meeste infectieziekten is een vaccinatiegraad van minstens 90% nodig. Voor mazelen is dit zelfs 95%, omdat mazelen besmettelijker is dan de meeste infectieziekten. In de afgelopen jaren zijn de vaccinatiegraden in Amsterdam en een aantal gemeenten in de regio gedaald tot onder deze grens. Zo is in Amsterdam de vaccinatiegraad voor BMR voor zuigelingen 82,4% en voor schoolkinderen 83,5%.

Prikken in eigen buurt


De RVP vaccinatiecampagne loopt van 18 maart t/m 29 juni 2024. Gedurende die periode zijn kinderen en jongeren voor hun vaccinatie welkom bij een Ouder- en Kindteam (OKT) in alle buurten van Amsterdam. Zij krijgen twee weken voor hun afspraak de uitnodiging thuis gestuurd. Wanneer ouders of kinderen vragen hebben of twijfelen, kunnen zij in gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD. Heeft een kind eerder de vaccinaties gemist, dan kan het ook langskomen op een OKT. Dit geldt voor alle kinderen of jongeren van 0-18 jaar. Informatie over inloopspreekuren is te vinden op www.ggd.amsterdam.nl/prikgemist.

Kinkhoestvaccinaties voor zwangeren


Voor jonge baby’s kan kinkhoest (levens)gevaarlijk zijn. De vaccinatie tegen kinkhoest kan al tijdens de zwangerschap worden gehaald. Deze vaccinatie beschermt de zwangere én haar baby de eerste drie maanden tegen kinkhoest. Zwangeren kunnen voor deze 22-weken prik online een afspraak maken of binnenlopen op inloopspreekuren voor zwangeren.