AMSTERDAM - Dit jaar gaat Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam en GVB de daken van dertien metrostations voorzien van zonnepanelen. Het is een van de projecten waarmee Amsterdam een bijdrage levert aan de klimaatdoelstelling van de stad om in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent te verlagen ten opzichte van 2012.

In totaal komen er meer dan vijfduizend zonnepanelen op de daken van de metrostations. Het gaat om Gaasperplas, Kraaiennest, Diemen-Zuid, Verrijn Stuartweg, Heemstedestraat, Henk Sneevlietweg, Van der Madeweg, Spaklerweg, Strandvliet, Gein, Holendrecht, Bullewijk en Venserpolder.

Stroom voor stations
De stroomopbrengst van deze zonnepanelen is vergelijkbaar met het verbruik van meer dan vierhonderd huishoudens. De panelen voorzien de stations van stroom. Die hebben ze nodig voor alle installaties zoals roltrappen, verlichting en liften. De energie die de stations van de zonnepanelen krijgen, hoeven we dus niet van het Amsterdamse net af te nemen en is bovendien duurzaam en schoon.

Planning
In maart is het project van start gegaan bij de stations Gaasperplas en Diemen Zuid. Inmiddels liggen daar de eerste zonnepanelen al op het dak. De projecten Verrijn Stuart, Heemstedestraat en Henk Sneevlietweg zijn ondertussen volop in voorbereiding. De oplevering van de eerste zes stations is naar verwachting in juni van dit jaar. De andere zeven stations volgen in december.

Omslag naar schone energie
We hebben de ambitie om de CO2 uitstoot van de stad terug te dringen met 55% in 2030 en 95% in 2050. Daarnaast willen we dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij is. Om dit te bereiken is een omslag naar schone energie nodig. Op alle geschikte gemeentegebouwen komen daarom in de komende jaren zonnepanelen. Amsterdammers kunnen ook zelf aan de gang om hun eigen woning aan te passen. Op de webpagina Duurzaam Amsterdam vindt u allerhande tips voor duurzamer wonen en leven.