AMSTERDAM - Sinds dit voorjaar wekken achttien scholen in Amsterdam Nieuw-West hun eigen, schone energie op. Vandaag vierden de schoolbesturen van AMOS, ASKO, Esprit, Progresso, Westelijke Tuinsteden, ZAAM en de gemeente Amsterdam dat zij samen zo’n 6.000 zonnepanelen hebben geplaatst. Wethouder Marieke van Doorninck feliciteerde de scholen met dit resultaat. ‘Deze succesvolle aanpak kan andere schoolbesturen in de stad inspireren om ook aan de slag te gaan met zonne-energie. Als gemeente willen we dit ondersteunen en horen we graag wat scholen daarvoor nodig hebben.’

Samenwerking zes schoolbesturen en gemeente
Joke Middelbeek, bestuurder van Stichting Westelijke Tuinsteden: ‘In dit project hebben zes schoolbesturen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs de handen ineen om samen de mogelijkheden voor zonnepanelen op onze schooldaken te onderzoeken. Door het vervolgens gezamenlijk aan te besteden hebben we dit mooie resultaat bereikt, en daar zijn we trots op.’

De zonnepanelen op scholen hebben ook een educatief element , zegt Middelbeek. ‘Het jaagt de bewustwording van de kinderen aan en dat springt vervolgens over naar ouders en de buurt om de school heen.’

Wethouder duurzaamheid Marieke van Doorninck: ‘Ik hoop dat dit voorbeeld andere schoolbesturen inspireert om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun scholen. Als gemeente willen we dit ondersteunen en horen we graag wat daarvoor nodig is om dit zo goed mogelijk te faciliteren.’

Halvering elektriciteitsverbruik
Met de zonnepanelen gaan de scholen fors besparen op hun energierekening. De investering van 1,4 miljoen euro levert naar verwachting een besparing op de energierekening van circa 150.000 euro per jaar.

De 6.000 zonnepanelen leveren per jaar zo’n 1,5 miljoen kilowattuur aan schone energie. Hiermee wordt ongeveer de helft van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de scholen zelf opgewekt door middel van de zon. Dit is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 500 huishoudens.

Omslag naar schone energie
De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om de CO2 uitstoot van de stad met 55% in 2030 en 95% in 2050 terug te dringen. Daarnaast wil Amsterdam in 2040 aardgasvrij zijn. Om dit te bereiken is een omslag naar schone energie nodig.