AMSTERDAM - Vandaag, woensdag 16 januari, heeft de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg de Zilveren Medaille van de stad Amsterdam ontvangen. De heer Aalbersberg ontving de medaille vanwege zijn grote bijdrage aan de veiligheid in de stad en het behartigen van de belangen van Amsterdam en zijn bewoners. De versierselen werden uitgereikt door burgemeester Femke Halsema tijdens zijn afscheid in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Na zijn afstuderen van de Politieacademie in 1981, bekleedde Pieter-Jaap Aalbersberg binnen de Nederlandse Politie een breed scala aan functies, met name op het gebied van inlichtingen en de bestrijding van georganiseerde misdaad. In 2011 werd Aalbersberg bij de destijds net opgerichte Nationale Politie de eerste politiechef van de politie eenheid Amsterdam. Hij was de afgelopen jaren als lid van de driehoek in Amsterdam het aanspreekpunt voor burgemeester en hoofdofficier van justitie.

Aalbersberg heeft door zijn werk als hoofdcommissaris de belangen van de stad en haar bewoners uitstekend behartigd. In de reorganisatie van de Nationale Politie heeft hij de Amsterdamse ‘eigenheid’ weten te behouden en zich ingezet voor voldoende maatwerk op lokaal niveau. Hij heeft zich actief ingezet voor méér diversiteit binnen de politie-eenheid Amsterdam en voor goede verbindingen met de Amsterdamse samenleving. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat de politieorganisatie beter dan voorheen kan omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen als terrorisme en radicalisering, digitaliseringen de vluchtelingenproblematiek.

Aalbersberg was politioneel eindverantwoordelijk tijdens een aantal grote evenementen, zoals de troonswisseling, het bezoek van president Obama en het optreden van de politie bij het steekincident op het Centraal Station (in 2018). Daarnaast werd Aalbersberg in 2011 verkozen tot lid van het Executive Committee van Interpol en was hij leider van de repatriëringsmissie na de ramp met vlucht MH17.

Aalbersberg stopt als Amsterdamse politiechef en wordt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanwege de bijzonder grote bijdrage die Pieter Jaap Aalbersberg heeft geleverd aan de veiligheid in Amsterdam heeft hij de Amsterdamse onderscheiding ontvangen.

Zilveren Medaille
De Zilveren Medaille wordt toegekend aan personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam en de naam van Amsterdam op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied op internationaal niveau naar buiten toe hebben uitgedragen.