AMSTERDAM - De afgelopen twee jaar is er circa € 60 miljoen toegekend aan groenprojecten in Amsterdam. Het grootste deel hiervan gaat naar parken, maar ook voor bijvoorbeeld groenere straten, daken en schoolpleinen zijn flinke sommen beschikbaar gesteld.  

De gemeente investeert hier zelf in, maar vraagt anderen - zoals ondernemers, scholen, of andere overheden – om dit dan ook te doen. Uit de zogenaamde groengelden heeft de gemeente op deze voorwaarde van cofinanciering € 16 miljoen geïnvesteerd in de afgelopen twee jaar, wat opgeteld met de investeringen door de andere partijen heeft geleid tot € 55 miljoen. Daarnaast is er € 4 miljoen subsidiegeld beschikbaar gesteld voor vergroening, waarbij de aanvragers zelf ook investeren.

Wethouder Groen Abdeluheb Choho: “De stad wordt steeds intensiever gebruikt, zowel door bewoners als bezoekers. Daarom gaan we de stad voor iedereen leefbaarder maken, en het is fantastisch te merken dat de initiatieven daarvoor overweldigend zijn, met bij elkaar bijna 60 miljoen euro in twee jaar tijd.” 

Stadsparken: grootste investering

Het meeste geld voor stedelijk groen gaat naar de stadsparken, in totaal zo’n € 32,5 miljoen, waarvan ruim € 8 miljoen uit de stedelijke pot. Hiermee worden twaalf stadsparken aangepakt. Het geld gaat onder meer naar het verbeteren van grasvelden, entrees, biodiversiteit, natuurlijke speelplaatsen en basisvoorzieningen zoals toiletten en watertappunten.

Groen in de buurt: elke Amsterdammer snel in een groene omgeving 

In totaal wordt er ruim € 9 miljoen in het groen in de buurt geïnvesteerd, waarvan ruim € 2 miljoen uit de stedelijke pot voor groen. Met deze investering worden acht buurtparken aangelegd of verbeterd, waarvan enkele met een natuurlijke speelplaats. Daarnaast worden 25 schoolpleinen opnieuw ingericht met veel groen.

Klimaat en biodiversiteit: groen uit noodzaak 

Om bestand te zijn tegen het veranderende klimaat hebben we groen nodig, bijvoorbeeld om grotere hoeveelheden regenwater te kunnen opvangen, en koelte te creëren bij stijgende temperaturen. In totaal gaat er € 6,3 miljoen naar Klimaat & Biodiversiteit, waarvan ruim € 3 miljoen uit de stedelijke groengelden. Met die investering worden stenige plekken in de stad groener gemaakt, zoals winkelgebied Oostpoort en het Weesperplein. Groene daken en gevels worden aangelegd, waaronder ook 4000 m2 op gemeentelijk vastgoed.

Verbindingen en toegankelijkheid: makkelijker het groen in 

Het bestaande groen in en rondom de stad kan beter worden benut. Vanuit de stedelijke pot voor groen gaat er € 2,5 miljoen naar het verbeteren van fietsverbindingen tussen, binnen en naar groengebieden.

Subsidies voor Amsterdammers om zelf aan de slag te gaan 

Er lopen verschillende subsidies om Amsterdammers te stimuleren om het groen in hun omgeving te verbeteren of om groen toe te voegen. Zo is er een subsidieregeling voor de aanleg van een groen dak, een groene muur, voor groen in de buurt, voor stadslandbouw en innovatieve voedselinitiatieven. Ook draagt de gemeente bij aan het vergroenen van schoolpleinen. In totaal is er € 4 miljoen gereserveerd voor deze subsidieregelingen.

Agenda Groen 2015-2018: Investeren in de tuin van de Amsterdammer 

Met de stadsbrede Agenda Groen spreekt de gemeente ambities uit voor investeringen in het groen. Bij aanvragen voor cofinanciering uit de pot voor stedelijk groen (zogenaamde Groengelden) wordt bij de beoordeling gekeken in hoeverre de plannen bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente.