AMSTERDAM - Het duur verhuren van Amsterdamse nieuwbouw koopwoningen wordt vanaf vandaag voorkomen. De ‘zelfwoonplicht’ treedt in werking voor nog nieuw te bouwen (of te transformeren) koopwoningen, waardoor de woningen alleen nog bewoond mogen worden door de eigenaar. Het zogeheten buy-to-let wordt hiermee een halt toegeroepen. De maatregel moet ervoor zorgen dat mensen die een huis willen kopen meer mogelijkheden krijgen.

Wethouder Laurens Ivens (Bouwen): “Ik wil alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat Amsterdam een stad blijft waar iedereen kan wonen, ongeacht de dikte van je portemonnee. Daarom moeten we zorgen dat woningen worden gekocht om zelf in te wonen en niet gekocht worden om daarna voor de hoofdprijs te verhuren. Door de zelfwoonplicht in te voeren en het zogeheten buy-to-let te stoppen, blijven deze woningen koopwoningen en komen ze niet terecht in het dure huursegment. Woningen zijn om in te wonen en geen verdienmodel.”

Nieuwe koopwoningen
De maatregel geldt voor woningen die nog gebouwd moeten worden en zowel voor nieuwbouw als voor ‘transformatie’ van bijvoorbeeld kantoren naar woningen. De eerste woningen waar deze maatregel voor geldt, worden over enkele jaren opgeleverd. De zelfwoonplicht wordt opgenomen in de erfpachtvoorwaarden en geldt ook voor de volgende koper, waardoor de zelfwoonplicht een langdurige werking heeft.

Uitzonderingen
Het blijft mogelijk voor eigenaren om te verhuren aan een eerstegraads familielid, zoals de partner, kinderen en hun partners of ouders, en bij een tijdelijk verblijf in het buitenland. Ook blijft het mogelijk om een woning te verhuren, maar alleen als sociale of middeldure huurwoning tot een maximum huurprijs van 1027 euro per maand.

Bestaande koopwoningen
Bij nieuwbouw kan de gemeente via de erfpachtvoorwaarden ingrijpen, maar in de bestaande woningvoorraad kan dat niet. Om kopers te verplichten zelf in een bestaande woning te gaan wonen, moet de landelijke wetgeving aangepast worden. Inmiddels heeft minister Ollongren een opkoopbescherming voor koopwoningen aangekondigd, waardoor het mogelijk wordt om ook de bestaande koopwoningen te beschermen tegen het duur doorverhuren.

Wethouder Ivens: “We kijken uit naar de uitwerking van deze maatregel. We kunnen de koopmarkt pas echt beschermen als de zelfwoonplicht ook voor bestaande koopwoningen gaat gelden. Dan kunnen we echt iets betekenen voor Amsterdammers die voor zichzelf graag een woning willen kopen”.