ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad is gekozen tot één van de veertien koplopergemeenten op het gebied van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en korte ondersteuning die inwoners helpt zo zelfredzaam mogelijk te zijn en de daarvoor benodigde zorg en ondersteuning te vinden en te krijgen.

De voordracht als koploper is gedaan door de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Als koploper neemt Zaanstad in de regio het voortouw om cliëntondersteuning te laten uitgroeien tot een laagdrempelige en zinvolle voorziening voor inwoners.

De selectie tot koploper heeft Zaanstad onder andere te danken aan de manier waarop de gemeente vernieuwend bezig is met de cliëntondersteuning, zoals de inzet van ervaringsdeskundigen op het terrein van de GGZ en jongeren ervaringsdeskundigen. Verder heeft Zaanstad recentelijk de onafhankelijkheid van onze cliëntondersteuning versterkt door een onafhankelijke pool met professionele cliëntondersteuners te vormen. En de gemeente is bezig om de bekendheid van cliëntondersteuning onder inwoners te vergoten.

Kijk voor meer informatie op de website van het Sociaal Wijkteam. Vanaf 1 oktober is de nieuwe website met achtergrondverhalen online.