AMSTERDAM - In stadsdeel Zuid komt een nieuwe opvanglocatie, waar na verbouwing, plek is voor circa 200 vluchtelingen uit Oekraïne en circa 167 economisch daklozen.

Het pand De Buitenhof is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van een woonzorgcentrum voor ouderen met een intensieve zorgbehoefte. Een grote renovatie is op korte termijn niet haalbaar gebleken, daarom is er nu gekozen om De Buitenhof, een locatie van zorgorganisatie Cordaan, voor de komende twee jaar te gebruiken als tijdelijke opvanglocatie.

In het eerste kwartaal van 2024 start de verbouwing. Naar verwachting is de locatie vanaf komende zomer klaar voor de opvang. Buurtbewoners ontvangen via een brief een uitnodiging voor een inloopavond in januari waar de plannen verder zullen worden toegelicht.

Noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zorgt de gemeente Amsterdam voor opvang voor vluchtelingen op verschillende locaties in de stad. De noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt eerst plaats in hostels en hotels. Deze locaties zijn niet allemaal geschikt voor de langere termijn. Daarom zoekt de gemeente locaties waar vluchtelingen terecht kunnen voor een periode van één tot drie jaar.

Economisch daklozen

Daarnaast is het aantal economisch daklozen, dat een tijdelijke verblijfsplek nodig heeft, in vijf jaar aanzienlijk gestegen. Inmiddels staan ruim 600 Amsterdammers op de wachtlijst voor een van de plekken waar zij tijdelijk kunnen verblijven. Daarbij gaat het om mensen die door omstandigheden dakloos zijn geworden, bijvoorbeeld door een scheiding of een faillissement. De mensen die worden opgevangen in De Buitenhof krijgen dagelijks begeleiding van HVO-Querido en De Regenbooggroep. De bedoeling is dat zij op korte termijn doorstromen naar een reguliere woning.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang en Vluchtelingen): “De afgrijselijke oorlog in Oekraïne duurt nog steeds voort en nog dagelijks komen er mensen aan in Amsterdam. Tegelijkertijd zorgt de wooncrisis voor een enorm gebrek aan woningen waardoor de doorstroming vanuit wachtlijsten stokt en er niet veel woningen vrijkomen. Het is mooi dat we met De Buitenhof voor de komende periode voor verschillende groepen een tijdelijke oplossing hebben”.

Stadsdeelbestuurder Flora Breemer: “In afwachting van de renovatie van de Buitenhof kunnen we dit gebouw nu inzetten voor mensen in nood, en daar ben ik blij mee. Daarna is het de bedoeling dat het pand wordt gerenoveerd en terugkeert als woonzorgcentrum, want de Buitenhof is een geliefde locatie en aan dit soort plekken voor ouderen is heel veel behoefte.”

Opvang in Amsterdam

Naast de reguliere opvangplekken voor vluchtelingen en de plekken voor maatschappelijk opvang en begeleid wonen worden er in Amsterdam op dit moment 3.400 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen op verschillende locaties in de stad. Sinds de zomer van vorig jaar zijn er op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid ook tijdelijke locaties ontwikkeld die geschikt zijn voor de opvang op de lange termijn.