AMSTERDAM - Het tijdelijke woonproject LOhuizen wordt op woensdag 21 februari officieel geopend. Het project, 81 woonunits, waarvan de helft bestemd is voor statushouders en andere helft voor andere jonge starters op de woningmarkt, staat aan de Van Lohuizenlaan in Amsterdam-Oost. Vijf betrokken partijen zorgen voor een warm welkom voor de nieuwe bewoners.

LOhuizen is gebouwd door woningcorporatie de Alliantie en biedt 10 jaar lang onderdak aan circa 96 jonge statushouders en andere jonge starters. De woningen variëren in grootte van 18 tot 36 m2, alle
met een eigen keukentje. De bewoners zorgen zelf voor het beheer van het complex, en worden daarbij ondersteund door jongerenhuisvester Socius.

Warm welkom in de buurt

Vijf partijen hebben de handen ineen geslagen om de nieuwe bewoners een warm welkom te geven in de buurt. Buurtorganisatie BOOST, buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied (OHG), woningcorporatie de Alliantie, de gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost en Socius sloten op 6 september vorig jaar een partnerovereenkomst. Gezamenlijk zorgen zij voor een maatschappelijk programma om de nieuwe bewoners van het complex snel mee kunnen laten doen in de buurt. Kernbegrippen zijn daarbij:
verbinding, ontmoeting, prettig wonen, thuis in de buurt en gelijkwaardigheid. Ramon Schleijpen van BOOST en Meta de Vries van OHG: “Om je eigen plek te kunnen vinden in de stad heb je verbinding en een netwerk nodig, mensen bij wie je kunt aankloppen en met wie je kunt optrekken. Zowel de nieuwe bewoners, met en zonder vluchtachtergrond, als mensen in de buurt willen graag investeren in dat onderlinge contact. Zo kun je je talenten inzetten en van elkaar leren. Buurt en bewoners gaan samen al doende een programma van ontmoeting en activiteiten organiseren; samen eten, sporten, taal oefenen, buurtbezoeken, zodat iedereen zich hier thuis kan voelen.”

Gebouw stimuleert interactie

Het gebouw is ontworpen om de sociale interactie tussen de bewoners te stimuleren. De woningen bevinden zich rond het hart van het gebouw, dat de ontmoetingsruimte, het trappenhuis en het
dakterras met elkaar verbindt. Zo komen bewoners elkaar tegen en wordt onderling contact gestimuleerd. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke ruimte en er is een dakterras waar
bewoners elkaar kunnen ontmoeten. In de gemeenschappelijke ruimte op de onderste verdieping kunnen bewoners van het pand en buurtbewoners elkaar ontmoeten. LOhuizen is door SVP architecten ontworpen als modulair gebouw. Het bestaat uit units van ca. 3 x 6
meter. Hiermee zijn drie typen woningen gerealiseerd, die door bouwer NEZZT zijn geprefabriceerd. De woningen blijven 10 jaar staan, waarna ze worden gedemonteerd en elders weer een nieuw thuis kunnen bieden. Hiermee is het project een goed voorbeeld van de nieuwe circulaire economie.

Opening

De opening van LOhuizen wordt verricht door wethouder Wonen Laurens Ivens, stadsdeelbestuurder Rick Vermin, Alliantie-directeur Eddo Rats en Margreet Zandbergen namens de buurtorganisaties. De
bewoners krijgen een cadeautje van de projectgroep Cruquius waarmee zij iets voor hun woning kunnen kopen.

Datum: 21 februari 2018
Aanvang: Vanaf 16.00 uur
Locatie: Woonproject LOhuizen

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marije van Wees, woordvoerder stadsdeel Oost, telefoon: 06 8364 7418 of Frank Ratelband, communicatieteam Huisvesting Asielzoekers en Statushouders, telefoon 06 2505 0369.