AMSTERDAM - In Amsterdam is het afgelopen jaar met de bouw van bijna 7.300 woningen gestart. Deze huizen zijn hard nodig om de bevolkingsgroei op te vangen. Amsterdam bouwt woningen voor alle bevolkingsgroepen. In 2017 zijn er 2.560 gereguleerde huurwoningen (met een huur onder de € 710,68) en 1.170 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. De overige woningen waren koopwoningen of huurwoningen in het hogere segment. Voor het vierde jaar op rij wordt de bouwambitie van 5.000 woningen uit het coalitieakkoord ruimschoots gehaald. Gemiddeld zijn er afgelopen collegeperiode jaarlijks circa 6.500 woningen in aanbouw genomen. Ter vergelijking: over de periode 1994-2017 zijn er gemiddeld iets meer dan 4.000 woningen per jaar in aanbouw genomen.

Wethouder Bouwen Laurens Ivens: ‘Sinds de jaren ’80 is de productie van woningen niet zo hoog geweest als afgelopen bestuursperiode. Ik ben enorm trots op iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat. De stad schreeuwt om woningen. Ondanks deze hoge productiecijfers zien we de prijzen in de markt echter stijgen. Alleen bijbouwen is dus niet genoeg.’

Regionale samenwerking en nieuwbouw voor lage en gemiddelde inkomens

Door de inspanningen van dit college voor een hoge woningbouwproductie zijn de eerste huizen uit deze periode inmiddels opgeleverd waardoor Amsterdammers makkelijker kunnen verhuizen naar een nieuwbouwwoning. Deze verhuizingen leiden tot doorstroom en dat verlicht de druk op de woningmarkt. Desondanks blijft de druk op de markt onverminderd hoog en daarom is het belangrijk om ook in de regio meer woningen te bouwen. Amsterdam gaat daarom meer samenwerken met regiogemeenten. Tot en met 2020 worden in de regio zo’n 60.000 woningen gebouwd, dat is 20.000 meer dan in de oorspronkelijke plannen. Daarnaast zet Amsterdam nog meer in op betaalbaarheid door 80% van de nieuwbouw woningen in de stad toegankelijk te maken voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen.