AMSTERDAM - Het bestrijden van de wooncrisis is een prioriteit van het college van B en W. Betaalbare woningen in het sociale en middensegment zijn hard nodig om Amsterdammer te blijven of te worden. Met de vandaag door de minister toegekende Woningbouwimpuls kan Amsterdam starten met de bouw van meer dan 9.000 woningen in Zuidoost (EG-buurt, H-midden, H-zuid, K- midden en Venserpolder), Osdorp (Osdorpplein, Dijkgraafplein, Reimerswaal, Wildeman- Blomwijcker en Meer en Oever) en het Hamerkwartier in Noord. De woningbouwimpuls van 28 miljoen euro voor deze drie projecten maakt het mogelijk om snel met de bouw te kunnen starten.

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw): "Ik kan niet anders dan verheugd zijn dat de drie projecten die Amsterdam bij het ministerie heeft ingediend zijn gehonoreerd. De Woningbouwimpuls speelt een doorslaggevende rol in het snel realiseren van betaalbare woningen en het creëren van een prettige en veilige woonomgeving. In de Zuidoost kunnen we starten met vernieuwing en verdichting, en met de verbetering van de leefomgeving. In het Hamerkwartier kunnen we de komende tien jaar aan de slag met het transformeren naar een woonwijk en in Osdorp starten we binnen drie jaar met het toevoegen van een substantieel aantal betaalbare woningen aan de bestaande woningvoorraad. "

De gemeente Amsterdam diende voor de 4e tranche woningbouwimpuls drie projecten in om de wooncrisis te lijf te gaan. De ambitie is om complete buurten te creëren, met niet alleen oog voor de woningbouw, maar ook voor de inrichting van de openbare ruimte, de sociaaleconomische ontwikkeling en meer voorzieningen. Om deze ambitie snel waar te kunnen maken, is het nodig om de tekorten op de grondexploitaties op te lossen. Tekorten die momenteel snel oplopen. Met de toekenning van de woningbouwimpuls zullen de drie projecten snel van start kunnen gaan.

Voor Zuidoost (3313 woningen) is 8,9 miljoen euro toegekend, voor Osdorp (1625 woningen) 9,1 miljoen euro en voor het Hamerkwartier fase 1 (4121 woningen) 10,4 miljoen euro. De start van de bouw is voorzien in 2025.