AMSTERDAM - U huurt in Amsterdam en uw woning is te duur, te goedkoop, te klein of te groot? U vindt de wachttijden voor een woning te lang. U vindt dat corporaties geen sociale huurwoningen moeten verkopen. Uw 23-jarige kind woont nog thuis, want in de buurt is er geen geschikte woning te vinden. We hebben u gehoord.

Want op de markt en in de stad sprak Amsterdam met bewoners over de vraag: hoe vindt u dat het gesteld is het met het wonen in Amsterdam? En hoe zou het eruit moeten zien in het jaar 2025? Daarnaast werden er zo’n 7000 enquêtes over dit onderwerp ingevuld. Het is nu bekend, hoe u denkt. En nu actie.

Concept Woonagenda 2025

Naar aanleiding van die gesprekken, plus feiten en de cijfers over de Amsterdamse woningmarkt formuleerde Amsterdam namelijk de ‘concept Woonagenda 2025’. Concept, want op deze Woonagenda kunt u reageren tot 18 mei 2017. U heeft dus inspraak op het Amsterdamse woonbeleid vanaf nu tot het jaar 2025.

Méér, passend en goed

In de Woonagenda 2025 leest u over plannen en de acties die moeten gaan zorgen voor voldoende, goede én betaalbare woningen in 2025. Voldoende woningen, zodat het aantal woningen en de vraag naar woningen beter op elkaar aansluit. Betaalbare woningen, omdat een huishouden een passende woning bij een passend inkomen moet hebben. En goede woningen, want die zijn veilig, comfortabel en hebben weinig achterstallig onderhoud.

Hoe dan?

Nou, bijvoorbeeld:

 • tot 2025 worden er jaarlijks 1.500 middeldure huurwoningen bijgebouwd. Deze woningen moeten verplicht 25 jaar lang tegen middeldure huur verhuurd worden.
 • om ervoor te zorgen dat in grote woningen ook grote gezinnen wonen, wordt er per 2018 een bezettingsnorm of algemene voorrang voor gezinnen ingevoerd.
 • het verloten van huurwoningen door corporaties moet stoppen. Om ‘het lot’ of het toeval te laten bepalen wie er in een woning komt, is niet fair. Dat is namelijk niet altijd degene die de woning het hardste nodig heeft.
 • met de corporaties en de huurders is afgesproken dat tenminste 75% van de aangeboden gereguleerde huurwoningen een huur onder de ‘aftoppingsgrens’ heeft (dit is een begrip voor de huurtoeslag, dit is € 635,05 in 2017).

Wat vindt u ervan?

Véél meer cijfers, feiten en acties leest u in concept Woonagenda 2025 op deze pagina: Amsterdamse Woonagenda 2025. U kunt tot en met 18 mei 2017 een reactie geven. Na verwerking van de reacties, wordt de Woonagenda 2025 in juli besproken met de gemeenteraad.

Wist u dat...

Amsterdam deelt de woningmarkt zo in: koopsector, vrije huursector, gereguleerde sociale huurwoningen en woningen voor starters en studenten.

En daar rekent Amsterdam de volgende bedragen bij:

 • Betaalbare koop: tot € 152.000
 • Middeldure koop: tussen € 152.000 en € 249.000
 • Dure koop: vanaf € 249.000
 • Gereguleerde huur: tot € 710,68
 • Vrije sector huur: vanaf € 710,68
 • Middeldure huur: € 710,68 tot € 971
 • Dure huur: vanaf € 971