AMSTERDAM - Om starters en huishoudens met een laag of middeninkomen meer kans te geven op een woning, heeft Amsterdam het woonbeleid aangepast. Ook zijn er nieuwe regels voor Bed & Breakfasts (B&B’s) en kamerverhuur.

Gemeente Amsterdam zet de nieuwe regels voor u op een rijtje.

Maximaal aantal B&B’s per wijk
Heeft u een Bed & Breakfast (B&B)? Dan moet u hier een vergunning voor aanvragen. Elke wijk krijgt een maximaal aantal vergunningen voor B&B’s. Als er meer vergunningen worden aangevraagd dan dit maximum, worden de vergunningen verloot onder alle aanmelders in de wijk. Let op: u moet uw B&B uiterlijk 15 februari aanmelden voor een vergunning. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/bedandbreakfast.

Voorrang voor jongeren en zorg- en onderwijspersoneel
Jongeren met een binding met Amsterdam krijgen voorrang op een woning ten opzichte van andere jongeren. Voorwaarde is dat de jongere de laatste 10 jaar ten minste 6 jaar onafgebroken in Amsterdam heeft gewoond. De jongere met de langste inschrijfduur bij Woningnet komt als eerste in aanmerking voor de woning.

De woningcorporaties stellen elk jaar tussen de 100 en 200 woningen beschikbaar voor zorg- en onderwijspersoneel met een huisvestingsprobleem. Dit kunnen zowel sociale als middeldure huurwoningen zijn.

Nieuwe regels middeldure huurwoningen
Gezinnen krijgen voorrang op nieuwbouwwoningen met een middeldure huur en een oppervlakte van ten minste 61 vierkante meter en 3 kamers of meer. Voor goedkopere middeldure huurwoningen (in 2020: huurprijs tot € 899,35) komen als eerste huishoudens met een jaarinkomen tot € 50.738,- in aanmerking, en daarna de overige middeninkomens.

Woningzoekenden die een sociale huurwoning in de woningmarktregio achterlaten, krijgen voorrang bij de toewijzing van een middeldure huurwoning. Middeldure huurwoningen zijn woningen met een huur tussen de € 737,14 en € 1.027,37.

Kamerverhuur en woningdelen
Vanaf 1 april 2020 wordt per wijk en per pand bepaald in hoeveel woningen kamers mogen worden verhuurd. Een kamer mag dan aan 1 persoon worden verhuurd. Ook zijn eigenaren verplicht elke kamerhuurder een individueel huurcontract te geven. Kijk voor alle nieuwe regels over kamerverhuur op www.amsterdam.nl/kamerverhuur.