AMSTERDAM - Amsterdammers hebben behoefte aan meer woningen, liefst binnen de ring A10. Op twaalf locaties in het havengebied wil de gemeente meer woon- en werkruimte realiseren. Haven-Stad heet dit gebied. U kunt nu uw mening geven over de Ontwikkelstrategie Haven-Stad en de Milieueffectrapportage (MER).

Haven-Stad wordt een omvangrijke woon-werklocatie waar duurzaamheid en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en fiets voorop staan. De gebieden die deel uitmaken van Haven-Stad zijn onder andere Sloterdijk, Groot Westerpark, Coen- en Vlothaven en een deel van de Noordelijke IJ-Oever.

Meer woonruimte op fietsafstand centrum

Jaarlijks komen er gemiddeld 11.000 nieuwe Amsterdammers bij. Om aan de toenemende behoefte aan woonruimte te voldoen wil Amsterdam in het gebied Haven-Stad in totaal 40.000 tot 70.000 woningen bouwen. Hiervan is 30% bestemd voor sociale woningbouw en er komt een groot aanbod van middensegment huurwoningen. In Sloterdijk-Centrum zijn de eerste woningen al gebouwd. De verbinding met het centrum van de stad blijft belangrijk: veel woningen liggen straks op gemiddeld tien minuten fietsafstand van het centrum. Verder is er ruimte voor 45.000 tot 58.000 extra arbeidsplaatsen, vooral in de productie en creatieve sector.

Haven-Stad rond 2040/2050 klaar

Het duurt nog wel even voor de laatste steen is gelegd: de planning is dat de transformatie in Noord rond 2040/2050 klaar is. Het definitieve besluit over de herontwikkeling van de Coen- en Vlothaven staat voor 2024 op de planning.

Reageren op de plannen over Haven-Stad?

Over deze beleidsdocumenten kunt u uw mening geven:

  • Ontwikkelstrategie Haven-Stad.
  • Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege met bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en Milieueffectrapportage (MER) Haven-Stad.

Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/havenstad.

Informatiemarkt

Op 4 juli is er een informatiemarkt over de Ontwikkelstrategie en MER Haven-Stad en het ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege.

  • Locatie: Broedplaats Contact, Contactweg 47 in Amsterdam
  • Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur