AMSTERDAM - Wonen bóven een Amsterdamse winkel. Dat kan. In Amsterdam is er grote vraag naar woningen, én er zijn veel winkels. Boven die winkels is het vaak leeg. Vanaf 1 februari kunt u maximaal € 25.000, - subsidie krijgen om daar een woning te creëren. Met de uitverkoop bent u er tenminste als eerste bij.

In Amsterdam is woonruimte schaars. Deze nieuwe subsidieregeling gaat hopelijk meer woonruimte in de stad opleveren. De regeling geldt voor héél Amsterdam.

Voor héél Amsterdam

In stadsdeel Centrum was er al jarenlang een subsidieregeling voor het realiseren van woningen in ongebruikte (woon)ruimten boven winkels en bedrijven. Dankzij deze regeling zijn er meer dan 850 woningen gerealiseerd. Omdat de vraag naar woningen groot is en blijft, geldt de regeling per 1 februari 2017 voor héél Amsterdam.

Eigen voorzieningen en eigen ingang

De regeling is er om woningen boven winkels te voorzien van bijvoorbeeld een eigen toegang, eigen afvoer, badkamer, keuken...etcetera. Naast de eigenaar van een winkel- of bedrijfspand, kan ook een huurder subsidie aanvragen. Huurders hebben hiervoor wel toestemming nodig van de eigenaar van het pand.

Geïnteresseerd? Meldt u aan

Geïnteresseerden in de regeling kunnen zich vanaf 1 februari 2017 aanmelden via www.amsterdam.nl/wonen.