AMSTERDAM - Dak- en thuislozen kunnen vanaf zondag 1 december gebruik maken van aaneengesloten winteropvang in de voormalige jeugdgevangenis aan de Transformatorweg 6.

Wethouder Simone Kukenheim (zorg): “Ik vind het belangrijk dat er goede zorg georganiseerd wordt voor de dak- en thuisloze Amsterdammers. Met de winteropvang is het mogelijk om dit in de wintermaanden te garanderen. Maar voor de meest kwetsbare Amsterdammers is het aanbieden van goede opvang en zorg gedurende het hele jaar juist van enorm belang om blijvend uit hun situatie van dakloosheid te raken. Daarom breiden we de winteropvang uit naar een permanente opvang vanaf 1 april. Zo bieden we daklozen gerichte begeleiding en een springplank naar herstel en weer een zelfstandig bestaan.”

Winteropvang
De winteropvang is bedoeld voor dak- en thuislozen die niet zelf in een alternatief kunnen voorzien. Zij melden zich eerst bij de screeningsbalie ‘Bijzondere Doelgroepen’ aan de Jan van Galenstraat en krijgen een voorlopige toegang van maximaal tien dagen. Bij elke bezoeker wordt binnen die periode zorgvuldig onderzocht of er sprake is van een zorgvraag en waar de meeste kans is op succesvol herstel. Dak- en thuislozen die toegelaten worden tot de winteropvang kunnen tussen 16.30 en 22.00 uur bij de winteropvang naar binnen. Ze krijgen een bed, douche, warme maaltijd en ontbijt. Zij verlaten de opvang voor 09.30 uur.

Nieuwe opvang
Vanaf 1 april 2020 wordt de tijdelijke winteropvang voor dak- en thuislozen een permanente opvanglocatie die niet alleen nachtopvang biedt maar ook overdag open is en waar continuïteit van zorg wordt aangeboden.

Samenwerking
De nachtopvang gedurende de winterperiode wordt voorbereid en uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam en de MO-instellingen (HVO-Querido, Leger des Heils, Stichting de Volksbond / Streetcornerwork en De Regenboog). De GGD verzorgt de screening.

Wijziging werkwijze bij winterkouderegeling in G4 verband
Op dagen dat de winterkouderegeling van kracht is, wijzigt de werkwijze. Dan heeft iedereen die in Amsterdam dakloos is en geen onderdak kan vinden, toegang tot de winteropvang. Dit om te voorkomen dat mensen letsel oplopen omdat ze buitenslapen. De Politie, Veldwerk en het Mobiel Team halen mensen dan van straat.